Användarvillkor

Användarvillkor för www.virtusa.com

Denna webbplats tillhandahålls av Virtusa Corporation (nedan kallat "Virtusa"), ett företag som är etablerat i delstaten Delaware, USA, med sitt huvudkontor i Southborough, Massachusetts, USA och den ska endast användas i informationssyfte.

Virtusa är en global IT-tjänsteleverantör som tillämpar domän- och teknikinnovation för att påskynda affärsresultat för våra kunder, vilket inkluderar bankkapacitet från Polaris Consulting & Services Limited (“Polaris”) där Virtusa förvärvade majoritet den 3 mars 2016. Virtusa har skapat denna webbplats ( www.virtusa.com ) för att visa upp Virtusas globala IT-tjänster, inklusive dess hel- och delägda dotterbolag.

Användningen av någon tjänst eller funktion eller innehåll ("Materialet") som är tillgängligt via internetwebbplatserna som finns tillgängliga på www.virtusa.com (kollektivt benämnt "webbplatsen") av alla användare av webbplatsen ("du" eller "din" hädanefter) regleras av följande användarvillkor:

Genom att använda webbplatsen eller ladda ner material från webbplatsen godkänner du härmed att följa villkoren i dessa användarvillkor. Om du inte godkänner dessa villkor uppmanas du av Virtusa att inte använda webbplatsen eller ladda ner material från webbplatsen.

Denna webbplats, inklusive allt material som finns (exklusive tillämpligt material från tredje part), är Virtusas exklusiva egendom och är upphovsrättsskyddad och skyddad av världsomspännande upphovsrättslagar och avtalsbestämmelser. Du godkänner härmed att följa alla upphovsrättslagar över hela världen när du använder denna webbplats och förhindra obehörig kopiering av materialet. Virtusa beviljar inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter till webbplatsen eller material över huvud taget, inklusive utan begränsning, under några patent, varumärken, upphovsrätt eller affärshemlig information, utom vad som uttryckligen tillåts här.

Virtusa har affärsrelationer med tusentals kunder, leverantörer, myndigheter och andra. För enkelhets skull används ord som joint venture, partnerskap och partner för att indikera affärsförhållanden som involverar gemensamma aktiviteter och intressen och dessa ord indikerar kanske inte exakta juridiska förhållanden.

BEGRÄNSAD LICENS

Med förbehåll för villkoren i dessa användarvillkor ger Virtusa dig en icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad rätt till åtkomst, användning och visning av denna webbplats och materialet däri. Du samtycker till att inte avbryta eller försöka avbryta driften av webbplatsen på något sätt. Om inget annat anges är webbplatsen för din personliga och icke-kommersiella användning. Du får inte modifiera, kopiera, distribuera, sända, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa derivat från, överföra eller sälja information, programvara, tjänster som erhållits från denna webbplats.

TREDJEPARTSINNEHÅLL

Webbplatsen gör information om tredje part tillgänglig, inklusive artiklar, analysrapporter, nyhetsrapporter, verktyg för att underlätta beräkning, företagsinformation och data om finansmarknader, inklusive alla tillsynsmyndigheter och andra finansiella marknader och annan information från externa källor ("tredjepartsinnehåll"). Du erkänner och samtycker till att innehållet från tredje part inte skapas eller godkänns av Virtusa. Tillhandahållandet av tredjepartsinnehåll är endast av allmänt informationssyfte och utgör inte en rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja värdepapper eller aktier eller att fatta någon annan typ av investering eller investeringsbeslut. Dessutom är tredjepartsinnehållet inte avsett att ge råd om skatt, juridik eller investeringar. Du bekräftar att det tredjepartsinnehåll som tillhandahålls erhålls från källor som tros vara tillförlitliga, men att inga garantier lämnas av Virtusa eller leverantörerna av tredjepartsinnehållet avseende dess noggrannhet, fullständighet eller aktualitet. Du samtycker till att inte hålla Virtusa, något företag som erbjuder tjänster via webbplatsen eller någon leverantör av tredjepartsinnehåll ansvarigt för investeringsbeslut eller andra transaktioner som du gör baserat på ditt beroende av eller användning av sådan information, eller något ansvar som kan uppstå på grund av förseningar eller avbrott i leveransen av tredjepartsinnehållet av någon anledning.

Genom att använda innehåll från tredje part kan du lämna denna webbplats och dirigeras till en extern webbplats eller till en webbplats som underhålls av en annan enhet än Virtusa. Om du bestämmer dig för att besöka någon sådan webbplats gör du det på egen risk och det är ditt ansvar att vidta alla skyddsåtgärder för att skydda mot virus eller andra destruktiva element. Virtusa (inklusive dess dotterbolag) ger ingen garanti avseende detta och stöder inte några länkade webbplatser eller den information som finns där eller någon av de tjänster som beskrivs där. Länkar innebär inte att Virtusa eller denna webbplats sponsrar, stöder, är ansluten eller associerad med, eller har lagligt tillstånd att använda något varumärke, handelsnamn, logotyp eller upphovsrättssymbol som visas i eller är tillgänglig via länkarna, eller att någon länkad webbplats är auktoriserad att använda varumärken, handelsnamn, logotyper eller upphovsrättssymboler från Virtusa eller något av dess dotterbolag eller filialer. Du bekräftar och godkänner härmed uttryckligen att de länkade webbplatserna inte är under kontroll av Virtusa och Virtusa ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats eller någon länk som finns på en länkad webbplats, eller för ändringar eller uppdateringar av sådana webbplatser. Virtusa ansvarar inte för webbsändning eller någon annan form av överföring som tas emot från någon länkad webbplats. Virtusa tillhandahåller dessa länkar endast för dig som en bekvämlighet och införandet av någon länk ska inte tolkas som att det antyder till godkännande av Virtusa på något sätt för webbplatsen.

INGA GARANTIER

DENNA WEBBPLATSEN, INFORMATIONEN OCH MATERIALEN PÅ WEBBPLATSEN OCH NÅGON PROGRAMVARA SOM GÖRS TILLGÄNGLIG PÅ WEBBPLATSEN, LEVERERAS ”SOM DE ÄR” UTAN NÅGON REPRESENTATION ELLER GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, AV NÅGOT SLAG, INKLUDERAT, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SÄLJBARHET, ICKE-ÖVERTRÄDELSE ELLER LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT SYFTE. DET FINNS INGEN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD, OM INNEHÅLL FÖR TREDJE PART. TROTS VIRTUSAS BÄSTA ANSTRÄNGNING FINNS DET INGEN GARANTI FÖR VIRTUSA ELLER NÅGON AV DINA FÖRETAG ATT DENNA WEBBPLATSEN ÄR FRI FRÅN DATORVIRUS. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ OVAN UNDANTAG GÄLLER EVENTUELLT INTE FÖR DIG.

BEGRÄNSNING AV SKADOR

VIRTUSA ELLER NÅGOT AV VÅRA DOTTERFÖRETAG ELLER FILIALER SKALL INTE BÄRA ANSVAR FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, SÄRSKILD, PÅFÖLJANDE ELLER ANDRA SKADOR (INKLUDERAT, UTAN BEGRÄNSNING, NÅGON FÖRLUST AV INTÄKTER, AFFÄRSAVBROTT, FÖRLUST AV INFORMATION ELLER PROGRAM OCH FEL PÅ DITT INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM) SOM ÄR RELATERADE TILL ANVÄNDNINGEN, ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA, INNEHÅLLET, MATERIAL, TREDJE PARTS INNEHÅLL OCH FUNKTIONER PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON LÄNKAD WEBBPLATS, ÄVEN OM VIRTUSA UTTRYCKLIGEN MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN SKADA.

VARNING

WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA FAKTAFEL OCH TYPOGRAFISKA OCH KLERIKALISKA FEL. VIRTUSA FRISKRIVER UTTRYCKLIGEN SIG FRÅN ALLA SKYLDIGHETER FÖR ATT UPPDATERA DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGRA MATERIAL PÅ DENNA WEBBPLATS. VIRTUSA GARANTERAR INTE KORREKTHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I MATERIALEN ELLER PÅLITLIGHETEN AV NÅGOT RÅD, ÅSIKT, UTTALANDE ELLER ÖVRIG INFORMATION SOM VISAS ELLER DISTRIBUERAS VIA WEBBPLATSEN. DU GODKÄNNER ATT FÖRTROENDET FÖR DESSA ÅSIKTER, RÅD, UTTALANDE, MEMORANDUM ELLER INFORMATION SKALL SKE PÅ DIN RISK. VIRTUSA FÖRBEHÅLLER RÄTTEN, EFTER EGET GOTTFINNANDE, ATT KORRIGERA ALLA FEL ELLER UTELÄMNINGAR I NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN. VIRTUSA KAN GÖRA ANDRA ÄNDRINGAR PÅ WEBBPLATSEN, MATERIALEN OCH PROGRAMMEN, TJÄNSTER ELLER PRIS (OM NÅGON) SOM BESKRIVS PÅ WEBBPLATSEN NÄR SOM HELST UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. DENNA WEBBPLATS ÄR ENDAST TILL FÖR INFORMATIVA SYFTEN OCH FÅR INTE UPPFATTAS SOM TEKNISKA RÅD PÅ NÅGOT SÄTT.

INLÄGGNING PÅ EN VIRTUSA-WEBBPLATS

Virtusa gör inte anspråk på äganderätten till det material du tillhandahåller Virtusa (inklusive feedback och förslag) eller lägger upp, laddar upp, skickar in eller skickar till någon del av webbplatsen (var och en ett "inlämning" och kollektivt "inlämningar"). Men genom att lägga upp, ladda upp, mata in, tillhandahålla eller skicka ("Lägga upp") din inlämning ger du Virtusa, dess filialer och dotterbolag och nödvändiga underlicensinnehavare tillstånd att använda din inlämning i samband med driften av deras internetföretag (inklusive, utan begränsning, alla tjänster som erbjuds av Virtusa), inklusive, utan begränsning, licensrättigheterna för att: kopiera, distribuera, sända, offentligt visa, offentligt utföra, reproducera, redigera, översätta och omformatera din inlämning; att publicera ditt namn i samband med din inlämning; och rätten att underlicensiera sådana rättigheter till någon annan part.

Du erkänner och godkänner härmed att ingen ersättning ska betalas eller att ingen framtida kommersiell ersättning har uppkommit med avseende på användningen av din inlämning av Virtusa eller något av dess dotterbolag, enligt vad som anges här. Virtusa ska inte vara skyldigt att lägga upp eller använda någon inlämning som du tillhandahåller och Virtusa kan när som helst ta bort alla inlämningar efter eget gottfinnande.

Genom att publicera en inlämning garanterar och intygar att du härmed att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter som krävs enligt världsomfattande lag för din inlämning som beskrivs i dessa användarvillkor inklusive, utan begränsning, alla rättigheter som krävs för dig att tillhandahålla, lägga upp, ladda upp, mata in eller skicka in bidrag.

OLAGLIG OCH/ELLER FÖRBJUDEN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Som ett villkor för din användning av webbplatsen ska du inte använda webbplatsen för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt användarvillkoren. Du får inte använda webbplatsen på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra någon Virtusa-server (inklusive dess dotterbolag) eller nätverk som är anslutna till någon Virtusa-server (inklusive dess dotterbolag) eller störa någon annan parts användning av alla tjänster som är associerade med webbplatsen. Du ska inte försöka få obehörig åtkomst till någon del av webbplatsen, andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till någon Virtusa-server eller till någon av de tjänster som är associerade med webbplatsen, genom hackning, lösenordsutvinning eller på annat sätt. Du får inte skaffa eller försöka skaffa material eller information på något sätt som inte avsiktligt görs tillgänglig via webbplatsen.

TILLÄMPLIGA LAGAR

Denna webbplats kontrolleras av Virtusa från dess kontor inom USA. Virtusa ger inget intyg om att material på webbplatsen är lämpliga eller tillgängliga för användning på andra platser och tillgång till dem från områden där deras innehåll är olagligt är förbjuden. De som väljer att komma åt denna webbplats från andra platser gör det på eget initiativ och ansvarar för att de lokala lagarna följs. Du får inte använda eller exportera materialet i strid med amerikanska exportlagar och regler. Alla anspråk som rör materialet regleras av de interna materiella lagarna i staten Massachusetts.

ERSÄTTNING

Du samtycker till att hålla Virtusa, dess dotterbolag och filialer skadelös från alla anspråk, kostnader, utgifter, ansvar, domar, inklusive alla advokatavgifter och kostnader och relaterade utgifter, alla rättegångsavgifter eller annan förlust relaterad till din användning av denna webbplats på något sätt, inklusive utan begränsning av ovanstående, alla åtgärder du vidtar som strider mot villkoren i dessa användarvillkor och mot tillämplig lagstiftning.

ÄNDRINGAR

Virtusa förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort någon del av dessa användarvillkor, helt eller delvis, när som helst. Ändringar i dessa användarvillkor träder i kraft när meddelande om sådan ändring publiceras. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringar av dessa användarvillkor har publicerats kommer att betraktas som godkännande av dessa ändringar. Virtusa kan när som helst avsluta, ändra, stänga av eller avbryta alla aspekter av webbplatsen, inklusive tillgängligheten för alla funktioner på webbplatsen. Virtusa kan också införa begränsningar för vissa funktioner och tjänster eller begränsa din tillgång till vissa avsnitt eller hela webbplatsen utan föregående meddelande eller ansvar. Du erkänner och godkänner härmed att Virtusa kan avsluta auktorisationen, rättigheterna och licensen som ges ovan när som helst efter eget gottfinnande och efter sådan uppsägning ska du omedelbart förstöra allt material.