Framgångssagor

Virtusa implementerar sin vDaaS-lösning i hela företaget för att öka effektiviteten och hantera kostnaderna

Virtusa, en global leverantör av digitala ingenjörstjänster, systemintegration och konsulttjänster, arbetade med en fysiskt distribuerad IT-datormodell. Denna modell belastade IT-resurserna och var kostsam. Virtusa implementerade sitt vDaaS-erbjudande (virtual desktop-as-a-service) för sig själv för att gå från en fysiskt distribuerad modell till en modell som utnyttjade virtuella arbetsytor och uppmuntrade anställda och entreprenörer att ta med sig sin egen enhet (BYOD). Resultatet blev större effektivitet vid tillhandahållandet av nya stationära datorer och minskade kostnader. Virtusas medarbetare fick också en omni-channel-arbetsupplevelse genom att de kunde komma åt sina arbetsstationer på flera olika enheter.

 

 

Utmaningen

Virtusa, en global leverantör av digitala ingenjörstjänster, systemintegration och konsulttjänster, arbetade med en fysiskt distribuerad IT-datormodell.

Det innebär att varje anställd och varje entreprenör eller leverantör har försetts med en bärbar eller stationär dator för att utföra sitt arbete. Att ha fysiska IT-tillgångar för en organisation med fler än 22 000 anställda och entreprenörer ledde till hög belastning av Virtusas IT-resurser. Oberoende av om det rörde problemlösning, tillgångshantering eller grundläggande underhåll var IT-avdelningen tvungen att manuellt arbeta med varje fysisk IT-tillgång för att hitta lämpliga lösningar.

Till exempel: vid problem med personalprofiler var Virtusas teammedlemmar tvungna att kontakta IT och arbeta enskilt med någon från IT-avdelningen för att lösa problemet. Detta var fallet för nästan alla problem som uppstod.

På grund av denna typ av operativ ineffektivitet tog det lång tid för varje ärende att hanteras, och IT-avdelningen tillbringade mycket tid med att manuellt till- och avsätta tillgångar för ny personal som kom till eller lämnade organisationen. Detta skapade ett hinder för snabb onboarding av nya teammedlemmar. Dessutom var det mycket dyrt att investera i dessa tillgångar, då Virtusa bar hela kostnaden för bärbara datorer och andra enheter. Samtidigt hade många anställda egna preferenser för enheter (till exempel Mac-datorer) som de ville använda.

Virtusa behövde en lösning som möjliggjorde central hantering av IT-tillgångar samt fjärrstyrning för tillhandahållande av dessa tillgångar och lösning av användarproblem.

Lösningen

Virtusa utvärderade sitt landskap och konstaterade att det faktiska behovet av att varje anställd och entreprenör skulle ha en fysisk IT-tillgång var ganska litet eftersom den mesta programvaran som användes inom organisationen var SaaS-baserad. För att få tillgång till andra interna programvaror, t.ex. tidsregistrering, serviceförfrågningar, kompensation och andra HR-tjänster, krävdes en anslutning via en VPN.

Med hjälp av Amazon Workspaces, en centraliserad självständig säker miljö i molnet, optimerade Virtusa en Windows 10-avbildning som replikerade alla säkerhetsprinciper som fanns i Virtusa-avbildningen. Med Amazon Workspaces kunde Virtusa också automatisera hantering och optimering av bilder.

Med proaktiv diagnostik övervakar Virtusa också kontinuerligt vissa händelser, till exempel sådana som rör säkerhet eller prestanda, och utlöser sedan självläkande aktiviteter utifrån behov. Detta hjälpte vid snabba problem, som t.ex. skadade användarprofiler, och gjorde det möjligt att lösa dessa problem utan att användaren och en IT-tekniker behövde göra en personlig insats.

Implementeringen optimerade också Virtusas Microsoft Office 365-miljö, vilket gav smidigare samarbetsupplevelser.

Med vDaaS fick Virtusa också möjligheten att gå in i molnet. Virtusa kunde utnyttja en hybridmodell som gjorde det möjligt för företaget att fortfarande använda sin lokala infrastruktur för IT-hantering, men också snabbt tillhandahålla resurser för att ta emot anställda och entreprenörer utan begränsningar av begränsad bandbredd på plats.

Lösningen
Fördelen

Med vDaaS övergick Virtusa till en modell som minskade beroendet av att tillhandahålla fysiska IT-tillgångar. Anställda och entreprenörer har nu möjlighet att utnyttja en modell med egna enheter som gör det möjligt för dem att arbeta säkert med Virtusa-initiativ på sina egna enheter. Utplacering av arbetsstationer, som tog minst 3-5 dagar, kan nu göras på en dag.

Virtusa upplevde också direkta kostnadsfördelar från denna implementering genom att slippa beräkna kapaciteten för lokal infrastrukturanvändning och kostnader för fysiska IT-tillgångar i förväg. Underhållet av programvara blev också mycket enklare genom självläkande processer. Andra, mer komplexa problem kan nu hanteras på distans, vilket gör att man inte längre behöver komma till ett kontor för att lösa problemet. Dessutom hanterades tilldelningen av programvarulicenser centralt, vilket gjorde det lättare för IT-avdelningen att omfördela licenser från tidigare anställda och entreprenörer till nyanställda och kontraktsanställda.

Aktivera din distanspersonal snabbt

 Virtusas lösning Desktop-as-a-Service (vDaaS)

Relaterat innehåll