Framgångssagor

Virtusa hjälper BIAN att bygga en öppen plattform för API-utbyte

Med den exponentiella tillväxten av FinTechs och teknikjättar, ökningen av kunder som endast använder digitala tjänster och det ökande behovet av öppna banklösningar utmanas banker och finansinstitut att förnya och omvandla sig digitalt. De förväntas göra varje bankupplevelse intuitiv, sömlös och digitalt engagerande för att bättre tillgodose kundernas behov.

Banking Industry Architecture Network (BIAN) är ett samarbetande icke-vinstdrivande ekosystem som består av ledande banker, teknikleverantörer, konsulter och akademiker från hela världen. Organisationen har arbetat i över tio år med att skapa och främja en standardiserad IT-arkitektur för banker för att göra det möjligt för branschen att modernisera och sänka kostnaderna för verksamheten. Dessutom har fokus riktats mot att förstå och bygga upp användningsområden för öppna API:er, mikrotjänster och molnanvändning, med tanke på teknikens förmåga att leverera snabb och effektiv branschinnovation inom nuvarande IT-ramverk för kärnbanker. Som en del av detta arbete samarbetade BIAN med Virtusa för att bygga en prestigefylld API-utbytesplattform för att hysa ett bibliotek med API-definitioner och implementeringar av mikrotjänster med öppen källkod som branschen kan använda utan kostnad.

 

 

Utmaningen

BIAN inser att många banker fortfarande kämpar med äldre teknik och har svårt att hålla jämna steg med innovationstakten.

Ett ökat samarbete mellan banker, fintechleverantörer och teknikleverantörer är vägen framåt för den digitala omvandlingen, men komplexiteten i bankernas äldre system gör integrationen av API:er till en utmaning. Dessutom begränsar bristen på kunskap om API och mikrotjänster och en branschomfattande oförmåga att inse fördelarna med standardisering av API-definitioner också framstegen i moderniseringen. BIAN syftar till att definiera ett användbart ramverk för bankteknik som standardiserar och förenklar kärnbanksarkitekturen i hela ekosystemet för finansiella tjänster. BIAN-modellen är baserad på en tjänsteinriktad arkitektur. Den definierar de standardfunktioner som ingår i en bank, t.ex. betalningar, låneerbjudanden och handelsmöjligheter. Dessa standarder som fastställts av BIAN och alla tillämpningar som gjorts av BIAN-gemenskapen var inte tillräckligt synliga för de flesta institutioner. Dessutom fanns det inget gemensamt arkiv för att lagra API-data eller källkod.

Lösningen

BIAN samarbetade med Virtusa för att bygga en öppen, flexibel och företagsanpassad plattform för API-utbyte för molntjänster på Microsofts Azure-molninfrastruktur.

Plattformen låter BIAN-medlemmar utforska en hel värld av BIAN-kompatibla API:er, experimentera med andra medlemmars API:er och mikrotjänst-implementering samt integrera dessa i sina lösningar.

Plattformen låter BIAN-medlemmarna bidra till sin community genom att introducera egna API:er som följer BIAN-standarder. Plattformen består även av communityriktade verktyg för samarbeten, såsom WIKIs, forum och "ideation"-platser där API- och mikrotjänstskapare och konsumenter kan samarbeta dynamiskt för att skapa och använda BIAN-baserade API-implementeringar. Det finns även topplistor över vilka användare som bidrar mest, vilket uppmuntrar till aktiva samarbeten mellan användare inom en organisation eller inom alla medlemsorganisationer.

Lösningen
Fördelarna

BIAN har kunnat erbjuda sina medlemmar och branschen i stort ett verktyg för samarbete för att utveckla tillämpningar som uppfyller BIAN-standarderna.

API-utbytesplattformen bidrar till att påskynda skapandet av dessa standardimplementationer med hjälp av gemenskapsorienterade processer. BIAN skapar en plattform där organisationer kan samarbeta för att lösa tekniska utmaningar, använda lösningar i världsklass och påskynda sin tekniska innovation. Med ett arkiv som innehåller BIAN-kompatibla API:er kan BIAN-standarderna omsättas i praktiken. För närvarande har BIAN API Exchange över 4000 aktiva användare över hela världen.

Utforska kapaciteten hos plattformen för öppen innovation
Relaterat innehåll