framgångssaga

USA-baserade TPA Giant optimerar reklamationshantering

 

Kunden minskade över 15 miljoner samtal på ett år med Virtusas skadehanteringslösning

Kunden är en ledande global leverantör av teknikbaserade risker, fördelar och integrerade affärslösningar, placerad i 65 länder. De syftar till att förenkla reklamationsprocesser och minska komplexiteten, vilket gör det enkelt och effektivt för alla intressenter.

Utmaningen

Kunden ville ge en sömlös upplevelse till sina kunder men hade svårt att minska reklamationshanteringstiden och få snabbare tid till beslut. De mötte sina kunders behov med manuella anpassade tillvägagångssätt som tog mycket tid med att använda examinatorn som nav och koordinator för arbetsflödet.

Klienten ville automatisera många rutinuppgifter för att spara examinatorns tid.

Lösningen

Virtusa föreslog feather touch-anspråk som så småningom ger kunden möjlighet att aktivt delta i reklamationsprocessen (antingen via webben eller mobilen). Efter att ha utvärderat och konsoliderat alla tillhandahållna tjänster automatiserades de grundläggande uppgifterna genom en kraftfull arbetsflödeslösning, och endast komplexa uppgifter dirigerades till granskaren för manuell granskning.

Kunden implementerade därmed processer med en avancerad lösning, inklusive förifylld data och rullgardinsval för de flesta kunduppgifter. Detta lämnade mindre för kunderna att lägga till anspråksanteckningar och viktiga punkter för att undvika fel och misstag.

Tillvägagångssättet minskade redundant och onödig datainmatning. Implementeringen gjordes genom en agil metodik efter en Accelerated Solution Design (ASD) tillvägagångssätt med samtidig användning av flera sprintteam, som var och en arbetar med time-boxed DCO, bygger och testar varje sprints faser för att säkerställa noggrannhet.

Lösning för reklamationsbehandling
Fördelen
Vår domänledda teknologilösning för 24/7 kundservice hjälpte:
 
  • Förbättra den operativa effektiviteten med många processer omvandlade till raka processer
  • Minska rutinsamtal med 15 miljoner per år 
  • Optimera examinatorernas tid genom att bara ta itu med komplexa frågor
  • Uppnå överlägsen kundglädje  genom att drastiskt minska manuell datainmatning, vilket resulterar i en kraftig ökning av skaderegleringskvoten

 

Relaterat innehåll