Framgångssagor

Den brittiska multinationella banken minskade handläggningstiden för revisionsbrev med 70 % med hjälp av en AEM- och API-baserad lösning

En effektiv revisionsbekräftelseprocess är avgörande för att bankerna ska kunna stärka efterlevnaden, minska riskerna och förbättra kundupplevelsen. 

En ledande brittisk multinationell bank ville påskynda hanteringen av revisionsbrev. Att manuellt bearbeta stora mängder formulär för revisionsbrev var tidskrävande och dyrt för banken. Olikartade data i icke-integrerade system fördröjde bearbetningstiden för att generera den revisionsrapport som revisorerna begärde för bankernas kunder. 

Virtusas AEM Form och Mule API-baserade lösning minskade behandlingstiden för hantering av formulär med 70 %. Lösningen automatiserade hela processen för hantering av ansökningar om revisionsbrev och stärkte kundens omfattande revisionskapacitet.

Utmaningen

Bankens program för revisionsbrev kördes på ett fragmenterat och föråldrat gammalt system, vilket innebar utmaningar för de anställda när det gällde att generera revisionsbrev i tid, i enlighet med den externa revisorns önskemål för bankens kunder.

Manuellt intensiv verksamhet leder till ökade hanteringskostnader, aktiviteter som är särskilt utsatta för fel och längre behandlingstider.

Kundens befintliga landskap hade spridda och icke-integrerade system som saknade insyn i processerna samt spår för revision. Bristen på standardiserade processer för att hantera revisionsskrivelser orsakade brister i processen och gjorde revisionsprocessen som helhet mer komplex. 

 

Lösningen

Virtusa implementerade en användarvänlig mikro-API-baserad lösning med hjälp av AEM Forms och Mule ESB.

Lösningen integrerades med bankens befintliga infrastruktur och introducerade återanvändbara funktioner. Genom en tredelad arkitektur kunde lösningen utvidgas till andra företag genom att återanvända koden.

Den automatiserade processen genererade revisionsrapporter, debetnoteringar och avvisningsbrev och skickade tillbaka dem till revisorns e-postadress eller via utskrifts-/postprocess. Det nya systemet förbättrade processinsynen och minskade markant det manuella arbetet som krävdes, inklusive validering av rapporter mot andra grundläggande banksystem. Lösningen skapade en automatiserad anslutning mellan andra grundläggande banksystem för att göra uppgifterna som krävdes för revisionsrapporter via brev bestående. 

AEM bildar lösning för banker
Fördelen
  • Minskad handläggningstid för ansökningar med upp till 70 % genom direkt behandling
  • Förbättrat samarbete mellan affärs- och IT-team
  • En skalbar arkitektur i tre nivåer som kunde utvidgas till andra marknader genom återanvändning av koder och som innebar ett minimum av omarbetning 
Läs mer om Virtusas möjligheter till digital processautomatisering

Stärker varumärken så att de kan omfamna det digitala decenniet med ett affärstransformationsstrategiskt tillvägagångssätt.

Relaterat innehåll