Framgångssagor

Ledande brittiskt läkemedelsföretag uppnår 300 % förbättring av covid-19-screeningprocessen med hjälp av en högklassig lösning för data- och processintegration.

Snabba covid-19-test och korrekt verifiering är mycket viktigt för att skydda personalen och säkerställa ostörd drift vid läkemedelstillverkning. Virtusas lösning för automatiserad screening hjälpte ett av de största läkemedelsbolagen att svara snabbare på krisen och samtidigt kontinuerligt tillverka läkemedel.

När den potentiella effekten av covid-19-pandemin blev tydlig i början av år 2020 började läkemedelsbolag världen över att utforska sätt att begränsa dess inverkan på den löpande verksamheten.

För vår kund, ett ledande läkemedelsbolag, har tillverkningsanläggningarna och distributionskedjan aktivt varit delar av läkemedelsproduktion även under pandemins karantäner. För att göra det möjligt för FoU-avdelningen att fungera felfritt och uppnå affärsmässiga mål önskade sig kunden ett skalbart och effektivt system för screening för att påskynda processen på frontlinjen samt för annan medicinsk personal och på så sätt undvika störningar av verksamheten.

Virtusa samarbetade med kunden för att implementera ett pålitligt och automatiskt system för screening som påskyndade regelbunden covid-19-testning av viktig personal på produktionsplatser. Lösningen möjliggjorde efterlevnad, mer noggranna tester samt ökad säkerhet och efterlevnad av statliga riktlinjer. Vår lösning hjälpte till att förbättra den totala tiden för screening med 300 % och säkerställde ostörd drift på tillverkningsanläggningarna.

Utmaningen

Kunden hade över 18 000 anställda som behövde genomgå regelbundna COVID-19-tester innan de fick komma in på en produktionsanläggning. Utan en omedelbar lösning med skalbar effekt skulle de anställda ha varit tvungna att vänta på nationella testanläggningar, vilket skulle ha fördröjt den dagliga verksamheten och lett till att kritisk läkemedelsproduktion skulle ha avbrutits.

Kunden bedömde behovet av att fortsätta verksamheten som vanligt som brådskande och behövde därför öka effektiviteten i screeningen inom tillverkningen och andra affärsområden samt stödja testning av anställdas familjemedlemmar. 

Med tillverkningsverksamheten spridd över flera länder behövde organisationen en heltäckande lösning som kunde möjliggöra problemfri, kompatibel verksamhet enligt de olika statliga riktlinjerna för att möta krisbehoven. 

Lösningen

I nära samarbete med kunden utvecklade Virtusa front-end desktop- och mobilapparna och back-end-lösningen med Talend dataintegration.

Lösningen hjälper nyckelpersoner att enkelt registrera sig via en app eller URL-länk genom att ange sina personuppgifter och svara på frågor om covid-19-symptom. Via appen kan kvalificerad personal triagera individen med lämpliga testprotokoll. Anställda kan välja screeningmetod efter behov – använda ett testkit hemma eller besöka en drive-through-testanläggning för att lämna in prover för ytterligare laboratorieanalys och vänta på ett obligatoriskt negativt resultat för att få komma in på produktionsplatsen. Lösningen gör det snabbt möjligt att upptäcka hög virusbelastning genom snabba antigentester.

Virtusas molnbaserade lösning använde datavisualiseringsmöjligheterna i Power BI med hjälp av Talends dataintegration och de snabba App-ifieringsmöjligheterna i Power App för att leverera en hyperfunktionell app som möjliggör insiktsbaserat beslutsfattande i den mobila och stationära lösningen.

Image
Fördelen
  • Över 300 % förbättring av cykeltiden från screening till leverans av resultat
  • Över 3 gånger snabbare provhanteringskapacitet
  • Snabb implementering av lösningen inom två veckor efter testning av användaracceptans och noll fel i dataintegrationen 
  • Förbättrad lösningsöverensstämmelse med en hållbar lanseringsplan i Storbritannien, Sverige, USA, Polen och andra länder 
  • Resultatet var att laboratorierna uppnådde de högsta standarderna för statliga certifieringar av kvalitet och efterlevnad
  • Klientens personal kan använda certifikatet på affärsresor
  • Förbättrad arbetsplatssäkerhet
Vi återuppfinner kundupplevelsen med hjälp av teknisk spetskompetens

Läs mer om Virtusas kapacitet inom hälsovård och biovetenskap

Relaterat innehåll