Framgångssagor

Mashreq Bank automatiserar kundkännedom och ökar processgenomströmningen med 78 %

Genom vår djupa tekniska expertis inom Robotics Process Automation (RPA) och vårt intensiva fokus på bankbranschen levererade vi en helhetslösning för due diligence som var helautomatiserad och hade hög noggrannhet och som snabbt förde Mashreq Bank framåt.

Moderniseringen av den befintliga due diligence-processen gjorde det möjligt för banken att bättre förstå sina kunder och hantera riskerna på ett försiktigt sätt. Banken behövde en holistisk, datadriven och standardiserad mekanism för due diligence som automatiserade kärnprocesser.

Vår robotteknik användes för att automatisera den befintliga mekanismen för due diligence i bankens process för inskrivning av factoringkunder. Detta resulterade i en 78 % ökning av genomströmningen när det gäller att slutföra due diligence-processen för att få in nya kunder och för regelbunden granskning av befintliga kunder.

 

 

Utmaningen

I ett alltmer konkurrensutsatt affärslandskap måste företagen utnyttja olika datakällor för att kunna genomföra välgrundade undersökningar av gäldenärer. Tyvärr är tiden för att utföra sådana analyser kort och informationen är mycket känslig. Mot denna bakgrund ville Mashreq se över sin manuellt intensiva mekanism för due diligence för att behålla sin konkurrensfördel i regionen. Projektet syftade i första hand till att eliminera datadiskrepanser i due diligence-poängen genom att införa en holistisk, datadriven och standardiserad due diligence-process. Detta kommer att hjälpa agenterna att inte bara samla in och analysera data utan också att ringa snabbare samtal som bygger på insikter.

Så hur kunde en bank av den här storleken utnyttja tekniken för att effektivisera verksamheten och uppnå processnoggrannhet?

Lösningen

Genom att använda ett samarbets- och konsultativt tillvägagångssätt för att leda flera viktiga omvandlingar inom banken blandade vi smarta innovationer från tekniklaboratorier med unika sandlådemiljöer och ett team av experter för att bygga rätt lösning. En som tar itu med bankens affärsutmaning och som utnyttjar nuvarande och framtida marknadsmöjligheter.

För att lösa problemet med ostrukturerade data och icke-standardiserade sökmönster använde vi robotar som drivs av RPA- och maskininlärningsalgoritmer (ML-algoritmer) för att smidigt utföra komplexa sökmönster i olika system för att samla in information om gäldenärer. För att påskynda transaktionsflödet behandlade vi all information om gäldenärer via Kastle, bankens programvara för hantering av factoringprodukter.

För att slippa den ansträngningsintensiva processen med manuell datainsamling och analys integrerade vi också lösningen med Oracle FLEXCUBE, bankens kärnbankssystem. Detta hjälpte kunden att automatiskt och omedelbart hämta och granska gäldenärernas ekonomiska historik. Samtidigt automatiserades beräkningen av poäng för due diligence i syfte att påskynda beslutsprocessen.

Banktekniklösning
Fördelen

Vi utformade och implementerade en färdplan för teknikomvandling för Mashreq i alla dess kärnprocesser, vilket gjorde det möjligt för banken att:

  • Minskning av handläggningstiden för utvärdering av gäldenärers uppgifter med 50 %
  • Öka den dagliga databehandlingsvolymen med 78 %
  • Förbättrad processnoggrannhet med 10 % med en ML-aktiverad robot

Virtusa stöder oss i vår intelligenta processautomatisering och har varit en viktig partner för att
leverera några betydande projekt under de senaste två åren till en punkt där vi
nu har över 40 % av våra processer direkt bearbetade. De är en fantastisk partner att
arbeta med och jag tycker verkligen om att de bidrar med innovativa idéer, positiva attityder och en
öppenhjärtig anda.

Nitin Bhargava, Chief Technology Officer på Mashreq Bank
Modernisera din due diligence-process idag
Relaterat innehåll