Framgångssagor

Data Factory CoE minskar tiden till marknaden med 30 % för en ledande nederländsk banks KYC-utrullningar

I och med att digitala framsteg ändrar bankbranschens landskap är en god KYC-process (Know Your Customer-process) avgörande för banker; dels för "due diligence" och dels för att minska risker, förhindra bedrägeri och leverera bestående kundpåverkan via alla kontaktpunkter. 

Vår kund inledde ett KYC-omvandlingsprogram för att förbättra efterlevnaden av riktlinjer från den nederländska tillsynsmyndigheten De Nederlandsche Bank (DNB) samt för att minska driftskostnaderna. Dock hade bankens befintliga behandling av KYC-dokument isolerade och icke-standardiserade databehandlingsmetoder i fler än 40 länder, vilket ledde till längre behandlingstider, fel, dubbelarbete och ineffektivitet.

Banken samarbetade med Virtusa för att förbättra onboarding-processen för kunder genom en centraliserad KYC-plattform. Virtusa skapade ett Center of Excellence (CoE) för data för att strömlinjeforma kundens "due diligence" och onboarding-process i fler än 40 länder. Lösningen hjälpte banken att minska tiden till marknaden med 30 % genom att optimera KYC-processer för miljontals transaktioner.

Utmaningen

Olika datakällor i kombination med en silo-strategi för olika geografiska team gjorde det svårt för banken att standardisera riktlinjer för datakrav och effektivisera processen för datainmatning på plattformen.

Felaktiga KYC-utbyggnadsplaner med otillräckliga insikter om datatillgänglighet eller datakvalitetsproblem fördröjde ytterligare godkännanden och ledde till ständiga omplaneringar och omförhandlingar. 

Den övergripande KYC-processen saknade insyn i datakvaliteten och orsakade brister i lagstiftningen och stora mängder falska positiva resultat. Avsaknaden av gemensamma standarder för att bedöma databeredskap och begränsad synlighet för den högsta ledningen när det gäller framstegen i fråga om databeredskapem ledde till att KYC-utbyggnaden försenades ytterligare.

Lösningen

Virtusa inrättade en datafabrik för bankens verksamhet i över 40 länder för att utveckla en centraliserad KYC-plattform med standardpolicyer, processer och regler.

Image

Vi levererade processer och ramverk för hantering av dataförfrågningar, med förfrågningar till ansvariga för efterlevnad och processer, prioritering samt koordinering med datahanteringsavdelningen för att strömlinjeforma datadefinitioner. 

Vi definierade ett enhetligt ramverk för datakvalitet med kvalitativa regler för varje KYC-datafält samt en länk till ett KYC-relaterat steg och hur varje steg påverkar KYC-efterlevnad och -verksamhet. Virtusa utvecklade verktyg som gav länder möjligheten att profilera sina data och få en tidig varning om datakvalitetsfrågor som kan förhindra driftsättningen av lösningar. Vårt ramverk för dataintegritetskontroll hjälpte till att ange gemensamma standarder som alla länder kunde följa för "data readiness". 

Virtusa utvecklade en omfattande spelbok med ett standardiserat tillvägagångssätt för KYC-introduktion i alla länder. Vi skapade även kontrollpaneler för högsta ledningen för att ge dem insyn i ländernas framsteg på väg mot målen för "data readiness". Ett specifikt team med affärsanalytiker samarbetade med varje land för att stödja kartläggning av data och bedömningar av datakvalitet. Genom att använda sin tekniska expertis kunde Virtusa bygga viktiga datakomponenter för att stärka kundens motor för KYC-dataanalys och möjliggöra en integrerad, enad kundvy på KYC-plattformen.

Fördelarna
  • 30 % kortare tid till marknaden för KYC-introduktion 
  • En enda, integrerad vy av definitioner av KYC-data i över 40 länder och en helhetsbild av hela arkitekturen för KYC-data 
  • Datakvalitetsrelaterade insikter om 35 miljoner kunder och miljontals tillhörande transaktioner
  • Ökad efterlevnad genom standardiserade datakontroller i alla länder
  • 360-graders kundvy och händelsestyrd granskning 
Analytics, Insights, Data (analys, insikt, data)

Modernisera dina dataplattformar och använd AI/ML för att omdefiniera och omstrukturera affärsprocesser som leder till överlägsen kundupplevelse och högre produktivitet

Relaterat innehåll