framgångssaga

En ledande bank går från sin kontorsupplevelse till en mycket effektiv direktbanksupplevelse

I dagens digitala tidsålder förväntar sig kunderna effektiva och personligt anpassade bankupplevelser. Vår kund, en storbank, hade ett nätverk av fysiska kontor, men fick inte längre lika många besökare eftersom kunderna valde digitala plattformar i allt större utsträckning.

Dessutom ville banken förbättra sin nuvarande utlåningsprocess genom att erbjuda personliga produkter för att attrahera och behålla fler kunder. För att anpassa sig till de ändrande förutsättningarna valde banken att satsa mer på lån och inteckningar i kombination med en direktbanksmodell utan kontor.

Utmaningen

Vår kund var övertygad om att digital transformation och positiva kundengagemang var avgörande för att utveckla den nuvarande verksamheten. Processen skulle dock medföra vissa kritiska utmaningar för banken med avseende på den digitala omvandlingen och den starkare fokuseringen på lån:

 • Välja en partner för digital transformation med erfarenhet av området och specialkunskaper för att utveckla CRM, bolån och övriga lån
 • Smidig integrering av det nya systemet i bankens befintliga system och infrastruktur 
 • En skalbar och kostnadseffektiv teknikstack som kan växa med förändrade kundbehov och prioriteringar och ger bra avkastning på investeringen 
 • Samla in, lagra och segmentera kunddata för att skapa anpassade marknadsföringskampanjer utifrån enskilda kunders behov och önskemål 
 • Leverera lösningar snabbt och effektivt på en konkurrensutsatt och tidskänslig marknad 
 • Tillhandahålla löpande support och underhåll för de aktuella lösningarna
 • Använda kunddata och -analyser för tvär- och merförsäljning av produkter och tjänster som sannolikt intresserar kunden 
 • En arkitektur som möjliggör bättre datainsamling, -lagring och -analys för att kunna fatta snabbare och mer relevanta beslut
Lösningen

Kunden valde Virtusa som sin digitala transformationspartner tack vare vår mångåriga erfarenhet av digital teknik och djupgående kunskap inom området för bank- och finanstjänster. För att hantera de tekniska utmaningarna och säkerställa en problemfri övergång hjälpte vi banken med följande:

 • Virtusa-teamet delade med sig av sin erfarenhet och specialistkompetens under interna övergångssessioner och bootcamps inför övergången för att erbjuda operativt stöd. 
 • Service av högsta kvalitet utifrån ett beprövat ASM-ramverk baserat på principerna Eliminera – Automatisera – Förenkla för att effektivisera leveransen av tjänster. 
 • En mätvärdesbaserad metod som gav avsevärda förbättringar av Run- och Build-processerna 
 • Global leveransmodell med kraftfullt programledarskap på plats med uppbackning av ett starkt externt team som ökar effektiviteten på ett kostnadseffektivt sätt med formella tjänstenivåavtal 
 • Fokus på att generera bättre mervärde för verksamheten för att effektivisera driften; prioritera kritiska transformationsbehov 
 • Utnyttja resurskapaciteten mer effektivt tvärs över Run- och Build-processerna
Azure Cloud Migration Solution
Fördelen

Bankens övergång från en kontorsmodell till en direktbanksmodell utan kontor och implementeringen av en CRM-strategi och en kraftull teknikstack hjälpte banken att anpassa sig till dagens föränderliga bankmarknad, förbättra kundupplevelsen och minska driftskostnaderna. Samarbetet med Virtusa ledde till att banken kunde implementera en smidig låneprocess och kraftfull automatisering med Accello DTA och tekniska acceleratorer. Några av de viktigaste fördelarna är: 

Ökad effektivitet

En strömlinjeformad process för låneansökning och -beviljande som leder till snabbare beslut och en kortare process, vilket ger högre effektivitet och produktivitet 

Bättre beslutsprocess

Tillgång till en komplett uppsättning kunddata, vilket möjliggör snabbare och mer relevanta beslut 

En mer agil verksamhet

Snabb anpassning till nya marknadsförhållanden, till exempel förändrade räntor eller kundpreferenser. 

Minskade kostnader

Lägre kostnader för låneansökan/-beviljande tack vare digitalisering  

Bättre efterlevnad

Säkerställa efterlevnad av branschföreskrifter genom automatisering av uppgifter; alternativ: manuell administration 

Mer exakt hantering

Minska risken för den mänskliga faktorn, arbeta med mer exakta uppgifter och data 

Ökad skalbarhet

Låneprocessen kan enkelt skalas upp eller ner efter behov, så att långivaren kan hantera variationer i efterfrågan. 

Ökad konkurrenskraft

Behåll konkurrenskraften på marknaden genom att erbjuda snabbare, bekvämare och effektivare service.

Förbättrad kundupplevelse

Bättre kundupplevelse tack vare automatisering av uppgifter som annars skulle göras manuellt, till exempel kundservice och support. 

Attrahera och behåll kunderna med Salesforce

En lösning för den kognitiva eran inom bankväsendet

 

Relaterat innehåll