framgångssaga

En global försäkringsjätte sparade 3,2 miljoner dollar i dagliga förluster

Virtusa implementerade ett program för modernisering av fordringar i flera länder för sin klient för att spara stora förluster.

Kunden brottades med ineffektiva och inkonsekventa hanteringsmöjligheter för småskador utan en segmenterad leveransmodell. Virtusa implementerade ett program för modernisering av anspråk i flera länder och molnmigrering med exekvering från början till slut. Genom detta samarbete engagerade kunden 9000+ globala användare för att bearbeta 4+ miljoner finansiella transaktioner årligen, vilket uppgår till 12 miljarder USD i finansiella transaktioner årligen.

Utmaningen

Kundens regionala affärsenheter använde femtiotre olika skadesystem och databaser med inkonsekventa datastrukturer och datafångst, vilket resulterade i ineffektiv hantering av småskadeanspråk.

Kunden led också av en duplicerad, icke-standardiserad tjänst för skadehantering och skadestöd över regioner och företag. Dessutom, med manuella och pappersintensiva processer som informerade reklamationsbeslut, var kundens nuvarande skadehanteringssystem monolitiskt och oflexibelt med överlappande funktionalitet, heterogena stackar, omfattande omarbetning och en hög ägandekostnad.

Lösningen

Virtusa som en strategisk affärspartner utnyttjade vår accelererade lösningsdesignmetod i kombination med vår djupa plattformsexpertis för att modernisera kunders reklamationshantering. Vi körde rak bearbetning för högfrekventa anspråk med låg komplexitet genom designtänkande och multidimensionella programhanteringsfunktioner.

Vårt affärskonsultteam designade ett affärsengagemang som säkerställde omedelbart inköp mot högkvalitativa designleveranser, designade om arkitekturen för att tillgodose de globala verksamhetslinjerna (LOBs) på ett enhetligt sätt över hela landet.

Vår landutrullning av franchisemodell utnyttjade hög återanvändning av global kärna för att öka implementeringseffektiviteten, vilket möjliggör lansering av nya länder inom sexton veckor samtidigt som globala intressenter hanteras.

Vårt sätt att bygga en gång och implementera många gånger var modulärt och anpassningsbart över olika dimensioner. Vi har också skapat ett globalt kommandocenter dygnet runt för att hantera applikationsstöd och underhåll för att förbättra användarupplevelsen.

Moderniseringslösning för flera länder för en global försäkringsjätte
Fördelen

Det nyckelvärde som levererades inkluderade:

  • 500 000 anspråk behandlas årligen
  • Stoppade 3,2 miljoner dollar i dagliga förluster
  • 30 % minskning av skadehanteringstiden
  • Förbättrad kundupplevelse
  • Minskade kostnader för hantering av reklamationer Möjliggjorde enkel molnisering
Hit vänder sig globala ledare för affärsomvandling för försäkringsbolag

Kundcentrerade konsult- och mjukvarulösningar för försäkringsbranschen

Relaterat innehåll