lösning

Virtusas Threat Intelligence Services

Säkerhetspersonal är ofta överbelastade med att hantera en mängd interna, externa och tredjepartsrisker. Med tanke på ett utvecklande hotlandskap, komplexa IT-miljöer och brist på synlighet i partnerekosystemet, är det ganska utmanande att upprätthålla en robust cybersäkerhetsställning.

Virtusas Threat Intelligence Services (TIS) bedömer och betygsätter en organisations cybersäkerhetsställning och ger rekommendationer för sårbarhetsåterställning. En noggrann, icke-påträngande och automatiserad bedömning av interna och externa risker inom flera kategorier resulterar i snabba och omfattande Cyber Risk Scorecards. Dessa styrkort hjälper organisationer att försvara sig mot angripare och ligga ett steg före dem.

Virtusas TIS ger företag den insikt som behövs för att kontinuerligt identifiera, övervaka och hantera cyberrisker i hela ekosystemet. Med scorekort för cyberrisk får organisationer fullständig synlighet över sin säkerhetsställning tillsammans med praktiska rekommendationer för att förbättra den.

Relaterat innehåll