lösning

Telecom Cloud Solutions

Leverera härliga kundupplevelser och uppnå konkurrensfördelar

Leverantörer av kommunikationstjänster måste omorientera sina affärsmodeller för att betjäna en alltmer mobil publik. Inom en snar framtid kommer en stor majoritet av all video att vara över IP-nätverket och betydligt mest mobil trafik kommer att vara video. Det är inte tillräckligt bra för att tillhandahålla service i tid, publikpreferenser förändras -vad de vill titta på, var de vill titta och på vilken enhet de vill titta på det.

Virtusa ger en unik, kraftfull molnlösnings-svit som levererar bra nätverksprestanda, personliga interaktioner, nätverksintelligens. Våra lösningar som ligger på en högpresterande, snabbt skalbar molninfrastruktur hjälper CSP:er att uppnå lönsamma resultat samtidigt som de tillgodoser konsumenternas förändrade krav.

/
Relaterat innehåll