lösning

Virtusas modell för säkerhetsprogramvara för mognad

Virtusas Secure Software Assurance Maturity Model (vSSAMM) hjälper företag att formulera och implementera en säkerhetsstrategi för mjukvaruutveckling som är skräddarsydd för specifika risker. Modellen är snabb och enkel att distribuera och hjälper organisationer att förbättra sin programvarusäkerhetsställning genom att bygga ett robust försäkringsprogram som överensstämmer med organisationsstrukturen. Den erbjuder intuitiv självutvärderingsfunktion för att få värdefull insikt i deras programvarusäkerhetsrisker och hjälper till att visa nödvändiga förbättringar. Modellen hjälper också till att kartlägga säkerhetsstandarder med branschens riktmärken som ISO och PCI.

vSSAMM definierar fyra viktiga affärsfunktioner:

  • Styrning
  • Konstruktion
  • Verifiering
  • Operationer

Efter utvärderingen föreslår Open vSSAMM flera färdplaner-mallar att välja mellan. Organisationer kan ytterligare anpassa sin färdplan utifrån dessa mallar, vilket förklarar vilken del av säkerhetspraxis som behöver förbättras och försöker uppnå den nödvändiga nivån.

Relaterat innehåll