lösning

BETYG Plan

Automatiserad avstämning och övervakning av provsamlingar

Kliniska prövningsprotokoll beror på biologisk provanalys. Kraven på provtagning i sådana prövningar blir mer komplexa på grund av precisionsmedicin och fokus på biomarköranalys. För att ta itu med de vanliga hindren, förbättra effektiviteten i kliniska prövningar och optimera användningen av vetenskapliga tillgångar har Virtusa utvecklat en innovativ lösning, SCORE Plan som möjliggör automatiserad avstämning, övervakning och återanvändning av bioprovdata. Det är en del av lösningsuppsättningen Sample Collection, Orchestration and Reconciliation (SCORE).

Lösningen är utformad med detaljerade arbetsflöden involverade i provtagningsprocessen som krävs enligt god klinisk praxis. Vårt strategiska processflöde hjälper klienten att utveckla en framtida tillståndsarkitektur som förenklar provinsamling och hjälper till att förena den nödvändiga provinsamlingen mot vad som samlades in av utredarplatserna.

SCORE Plan lösningsramverket möjliggör:

 • Automatisera datainmatning och eliminering av manuell provspårning 
   
 • Kontrollera uppgifter relaterade till provsamling i ett digitalt arbetsflöde 
 • Ge ett visuellt och intuitivt användargränssnitt över processarbetsflödet 
 • Skapa integrationspunkter för Clinical Trial Management Systems (CTMS), samtycksspårning och Laboratory Information Management System (LIMS)
Funktioner

SCORE Plan-lösningen stöder digitalisering av end-to-end provinsamlingsprocesser som möjliggör automatiserad övervakning, avstämning av provinsamling och återanvändning av bioprovdata.

Image

Vår lösning:

 • Kombinerar strukturerad och ostrukturerad data genom att tillämpa naturliga språkbehandlingsalgoritmer
 • Skapar en strukturerad plan för besök, ämnen och prover som ska samlas in
 • Ger en detaljerad rapport över alla samlade prover
 • Skapar en serie arbetsflödessteg genom ett intuitivt användargränssnitt
 • Ger en visuell instrumentpanel som visar pågående status, inklusive luckor i provinsamlingsprocessen
 • Lagrar all data med ett gemensamt, kontrollerat ordförråd
 • Utnyttjar tillgängliga data för framtida studieprotokoll
 • Integreras med både interna och befintliga kliniska forskningssystem
Image
Nyckelfördelar

Automatiserad och korrekt avstämning:

 • Använder provinsamlingsinformation som samlats in från webbplatserna i CDMS och jämför med schemat för provsamlingar 
 • Tillåter kontinuerlig övervakning av provsamlingar som möjliggör snabb lösning av avvikelser 

Minskade kostnader och förbättrat genomförande av studieprotokoll: 

 • Förbättra automatiseringsfunktionerna för exempelvis spårning och avstämning 
 • Snabbare och smidigare utveckling av kontrakt och labbmanualer 
 • Minska bördan på högkvalificerade resurser för manuell datainmatning 

Förbättrad efterlevnad: 

 • Förbättrar datakvalitet och integritet för inlämningar 
 • Ger spårbarhet och konsistens från ände till ände 
 • Ökar noggrannheten för totala provvolymer med informerat samtycke

Ökad effektivitet: 

 • 30% minskning av manuell ansträngning för att transkribera data från protokolldokumentet
 • Enstaka datakälla för provsamlingar, vilket eliminerar manuella spårare 
 • Proaktiv övervakning av provinsamling – via visualiseringar för att visa förloppet i processen 

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Boka gärna ett samtal med våra experter för en djupdykningssession.

Contact Us