lösning

Resiliency Engineering

Kaos och felinjektionstest

Förstör för att fixa – Inokulera din applikation med en kaosbaserad felinjektion för att förbättra motståndskraften

Digitala och molntransformativa initiativ har gett upphov till en komplex och heterogen topologi av applikationer. Ett betydande segment av applikationsdesignteam antar mönster som service mesh, GraphQL, serverless och micro frontends. Molniga plattformar med distributioner som finns på plats och i molnet lägger till komplexitet. Standardtesttäckning och transaktionsvägar kan inte genomförbart täcka alla potentiella flöden som i ett negativt scenario kan påverka applikationsbeteenden. 

Grundorsaksanalys för identifierade problem tenderar också att ta tid med tanke på att replikering både ur funktionalitets- och miljöperspektiv är svårt. Att certifiera sådana applikationer via traditionella metoder i ett CI/CT/CD-ekosystem blir mycket utmanande. För att effektivt hantera befintliga luckor bör organisationer utnyttja felinjektionstestning för att öka traditionell icke-funktionell testning.

Virtusas kaos- och felinjektionstesttjänster

Virtusas felinjektionstjänster utnyttjar betydande erfarenhet av komplexa system och en mängd olika verktyg för att injicera felhypoteser och experiment för att upptäcka potentiella problem. Vår unika metod ligger i processen för service och topologi-upptäckt genom vilken vi utnyttjar kartor för att bygga attackplaner för en specifik riktad sprängradie. 

Vi kan utföra omfattande attacker på varje lager i applikationsstacken. Dessutom ger felinjektion på applikationsnivå en tätare kontroll baserad på dataidentifierare eller inmatningsparametrar.

Nyckelfördelar
Med felinjektionstest kommer din organisation att inse minst 20% minskning av driftskostnaderna som beror på incidenter och åtgärder. Molnoperationer, digitala team och Kubernetes-implementeringar kommer att gynnas avsevärt genom att anta felinjektionstester som en del av deras SDLC.
 
 • Minska perioden för MTTF (Mean Time to Failure) med 95%
  Minska avsevärt varaktigheten mellan systemfel och se till att systemen är mycket tillgängliga genom att identifiera och åtgärda problem tidigt i SDLC.
 • Partnerskap med ledande leverantörer av branschlösningar och freeware-verktyg
  Våra partnerskap med ledande leverantörer av branschlösningar påskyndar införandet av verktyg och leder till snabbare kunskapsöverföring och teaminstallation.
 • Virtusas expertis inom bank- och finansiella tjänster, tillsammans med tekniska acceleratorer och omfattande erfarenhet av digital transformation, ger betydande fördelar för våra kunder.
 • Lägre MTTD (medeltid att upptäcka)
  Kortare tid för att identifiera fel och motsvarande upplösningstid genom att simulera liknande scenarier i tidigare tester.
 • Öka felprognoser och identifiering med 90%
  Våra experiment är i linje med branschens felinjektionsmetoder och säkerställer förutsägelser av fel så att du undviker överraskningar i produktionsmiljön.
 • 2X kortare tid att replikera scenarier för belastning/ stress av infrastruktur
  Rikta attacker mot specifika komponenter i infrastrukturen snabbare, t.ex.: CPU-resource hogs, Kafka-latens, databaslatens.
Nyckelfördelar
framgångssaga

Hjälper banker och kreditföreningar inom detaljhandeln, konsumentbanker och förmögenhetsförvaltning att förbättra deras applikationsmotståndskraft

Virtusa hjälpte en ledande bank på deras resa mot över 50% minskning av motståndskraftsrelaterade frågor på grund av externa och nedströms system genom att iterativt ta fram frågor och avhjälpa till mer motståndskraftiga designmönster.

Prata med en expert

Lär dig hur du kan inokulera din ansökan med kaosbaserad felinjektion för att förbättra motståndskraften.

Contact Us