lösning

Releasesäkerhet

Öka ditt teams produktivitet och öka sprinthastigheten

När du navigerar i dagens komplexa affärslandskap förväntas du fortfarande behålla ditt teams produktivitet och sänka kostnaderna.

För att hjälpa dig att upprätthålla innovation och produktivitet har Virtusa skapat ett nätverk av ingenjörsteam som hjälper ditt företag under denna utmanande tid. Dessa trupper fungerar som reservresurser, som är redo att skugga dina scrum-team, lära sig kodbaser och leverera så snart som möjligt. Denna modell erbjuder ett kostnadseffektivt sätt för Virtusa-kunder att fortsätta innovera.

Release Assurance består av tre komponenter:

  • Kvalitetssäkring - Standardisera testtekniska processer och optimera kvalitet, hastighet och kostnad.
  • Automatiserad styrning - Ge insikter och mäta teamets framgång och adoption.
  • Release Automation - Utnyttja Virtusas interna testautomatiseringsverktyg.

Begär en bedömning idag

Kontakta oss

Contact Us
Relaterat innehåll