lösning

Hjälper dig att minska risken och följer regelverket

Som en del av marknadsmissbruksdirektivet och förordningen om marknadsmissbruk (MADMAR) måste bankerna säkerställa rättvis praxis från näringsidkare och rapportera eventuellt marknadsmissbruk i tid till tillsynsmyndigheterna. Det är också kritiskt att banker rekonstruerar affärer och marknadsförhållanden när det finns en begäran från tillsynsmyndigheterna.

Finansinstitut tycker att det är utmanande att känna till bedrägliga affärer, eftersom dessa aktiviteter inte lätt kan upptäckas i silade kommunikationskanaler. Den befintliga, mycket använda tekniken var inte utformad för att ge en konsoliderad översikt över handelskanaler. Handelsövervakning idag måste ha en helhetssyn för att effektivt bekämpa marknadsmanipulation.

Virtusa xLabs Trade and Communication Surveillance Workbench lösning använder Machine Learning (ML) för att oavbrutet upptäcka nya mönster av manipulationer och manipulativa indikatorer baserat på historiska data. Mönstren genom vilka affärer manipuleras kan identifieras genom att använda djup förståelse för:

  • Handlarens tänkesätt
  • Principer för handelsutförande
  • Handelsdata
  • Handlarens data

Fördelar:

  • Möjliggöra bättre insyn och spårbarhet i handelsverksamheten
  • Följ lagstadgade krav
  • Begränsa omfattningen och kostnaden för efterlevnadsrelaterade fel

Vi kan hjälpa dig att uppnå bättre insyn i handelsaktiviteter med AI

Begär mer info
Relaterat innehåll