lösning

Ökad driftseffektivitet med AI-drivet automatiserat datainmatningssystem

Front, mid- och back-office-verksamhet i traditionella banker lägger betydande tid på manuell tolkning av dokument med olika struktur och ingrodd information. Att hantera detta ständigt växande överflöd av dokument manuellt är tidskrävande. Det är också benäget för fel, vilket resulterar i högre behandlingskostnader och försenad affärsverksamhet.

Genom att ersätta den manuella tolkningsprocessen med automatisering kan banker minska behandlingskostnaderna och bearbeta dokument på en snabb tid.

Intelligent Document Automation (IDA)-lösningen från Virtusa xLabs kan hjälpa till att förbättra processeffektiviteten med över 95% genom att exakt hämta intressanta objekt. Lösningen gör det möjligt för kunder att snabbt ta in data, följa affärspolicyer och förbättra driftseffektiviteten-samtidigt som kostnaderna reduceras.

Intelligent dokumentautomatisering

Fördelar med intelligent dokumentautomation

  • Öka driftseffektiviteten genom att automatisera datainmatning, vilket resulterar i snabbare vändning för erforderlig dokumentbehandling
  • Minska den manuella arbetsbelastningen så att fokus går över till viktiga affärsprioriteringar
  • Förbättra produktivitet och prestanda genom att effektivisera affärsflöden
  • Minska tolkningsfel och garantera mycket exakta resultat
  • Minska tid och kostnader

Lär dig hur Virtusa xLabs kan automatisera företagsdatainmatning med AI.

Begär mer info
Relaterat innehåll