lösning

Omvandla finansiell rapporteringsprocess och effektivitet

Idag är de flesta av våra finansiella rapporter tillgängliga digitalt, men en stor mängd information är begränsad till papper eller skannade PDF-filer. Denna information kan inte enkelt digitaliseras och konverteras till ett strukturerat format för vidare analys. En väldesignad maskininlärning (ML) kan hjälpa till att digitalisera denna information och omvandla den till ett format som kan användas av andra inlärningsalgoritmer och kan berika kvaliteten på data för olika ML-uppgifter.

Lösningen Automatic Analysis of Financial Statements från Virtusa xLabs är baserad på öppen källkodsteknologi för dokumentdigitalisering och extraktion av information. Våra avancerade neurala nätverksbaserade förutbildade modeller kan öka OCR-noggrannheten avsevärt.

Dessutom kan samma neurala nätverkstekniker användas för att träna modeller för att känna igen tabeller och annan strukturerad information i ett dokument. Dessa tabeller kan sedan omvandlas till ett digitalt format individuellt och analyseras vidare.

Fördelar med automatisk analys av bokslut

  • Förbättra operativ effektivitet i finansiella processer genom att minska manuell arbetsbörda
  • Förbättra din organisations funktioner för granskning och bedrägeri
  • Effektivisera processen för finansiell rapportering
  • Öka tillförlitligheten och eliminera mänskliga misstag
  • Spara tid och kostnader
Effektivisera finansiella rapporteringsprocesser med AI

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Tala med en expert.

Contact Us
Relaterat innehåll