Nästa generations kontaktcenter

Avsiktdriven kontaktcenterlösning

Att flytta från data till Insights ger insiktsfull och kontextuell kundservice.

Traditionella kontaktcenterlösningar kräver att agenten loggar in på flera applikationer och visar kundhistorik över CRM, fakturering etc. Detta ökar tiden för hantering och minskar agentens effektivitet och effektivitet samtidigt som det bidrar till dålig kundupplevelse.

Brister i det traditionella kontaktcentret inkluderar:

 • Hög samtalstid som ökar servicekostnaderna
 • Upprepa kundsamtal på grund av oförmågan att lösa problemet första gången
 • Begränsad kundinsikt för att driva en kontextuell konversation
 • Frekventa överlämningar och höga väntetider för samtal vilket resulterar i låg NPS
 • Oförmåga att utnyttja kundinformation för att öka intäkter/merförsäljning
 • Manuellt intensiv verksamhet som leder till höga OPEX-kostnader
Virtusas nästa generations kontaktcenter

En avsiktsdriven molnklar lösning som gör det möjligt för CSP:er att ge insiktsfull och kontextuell kundupplevelse.

Lösningen går bort från att tillhandahålla statisk kunddata till att bygga realtidsinsikter baserade på data som gör att kontaktcenteragenten kan vara effektiv och effektiv. Vår lösning är utformad för att göra kundupplevelsen både kontextuell och ge agenter möjlighet med intelligenta verktyg som kan påskynda samtalets upplösning.

Contact Center Solutions
Kontaktcenterlösningar - Funktioner
Nyckelfunktioner

Skapa en överlagringsplattform för att ge en enhetlig upplevelse

Virtusas Next Generation Contact Center Solution är en överlagringsplattform som gör det möjligt för CSP: er att gå bort från data till insiktsdriven verksamhet och förbättra kund- och agentupplevelsen. Lösningsfunktioner inkluderar:

 • Dynamisk UI-rendering baserat på den förutsägbara avsikten med kundsamtalet
 • AI-driven rekommenderar nästa bästa åtgärd för försäljning, service och fakturering
 • Analys i realtid för att förstå punkten för eskalering
 • En intelligent virtuell assistent för multitasking-funktioner som möjliggör snabbare upplösning av frågor
 • Övervaka agentens interaktion med programmet för att driva en personlig upplevelse

Nyckelfördelar

Högre NPS för kontaktcenterverksamhet

Betydande minskning av den genomsnittliga samtalstiden

Förbättring av korsförsäljning/uppförsäljning

Minskad kostnad att betala

Lägre agentutbildningskostnader

Framgångssagor

Virtusa hjälpte en multinationell kommunikationstjänstleverantör att öka med 98% första gången

Virtusa levererade en nästa generations kontaktcenterapplikation som ger enhetlig upplevelse, insiktsdriven verksamhet och självbetjäningsfunktioner för över 3000 agenter som förbättrar genomsnittlig samtalstid från 23 minuter till 10 minuter och förbättrar både agent- och kundupplevelse 

 

Pega Customer Decision Hub hjälper amerikansk telekomjätte att spara 1 miljon dollar i månaden

Virtusa implementerar Pega Customer Decision Hub med adaptiv modellering för ett stort amerikanskt telekombolag och hjälper dem att spara 1 miljon dollar per månad

Prata med en expert

Lär dig hur du går bort från data till insiktdrivna kontaktcenterverksamheter.

Contact Us
Relaterat innehåll