lösning

Optimera fältingenjörernas effektivitet

Att hitta och lösa anslutningsfel och uppnå tidig Right First Time (RFT) gör CSP:s Field Service till den fjärde räddningstjänsten. Fältingenjörer ligger i framkant när det gäller att omdefiniera kundlojalitet, tack vare de värdefulla interaktioner de har med kunder under hela kundens livscykel. Många gånger står de inför stora utmaningar på grund av ökad processkomplexitet, spridande teknik och kundernas ständigt ökande förväntningar. CSP behöver en lösning som gör att fältingenjörer kan lägga mer tid på att bygga lojalitet med kunder snarare än att åtgärda och hitta fel i anslutningen.

En regelstyrd test- och diagnostiklösning som stöds av en mobilapp kan underlätta diagnostik i realtid och optimera fältingenjörernas effektivitet. Det kan lösa ett problem första gången, vilket är ett säkert sätt att glädja och behålla dina kunder. Det minskar fältservicekostnaderna genom att möjliggöra rotoptimering och fjärrtestning och diagnostik.

Relaterat innehåll