lösning

Prediktiva anspråksdata och analys

Sätt dina data i arbete – Analysera, visualisera och lär dig.

Konkurrenslandskapet och teknologitrenderna tvingar försäkringsgivare att tillämpa prediktiv analysmodellering på olika processer för lönsam och effektiv verksamhet.

Även om prediktiv analys kan tillämpas i alla värdekedjor, har Virtusa fokuserat på skadeanalys som ett exempel, eftersom 80% av premieintäkterna används på fordringar. Det har varit en debatt om prediktiv analys kommer att bli automatiserade varor eller måste analyseras med mänskligt beslutsfattande. Det är dock allmänt accepterat att prediktiv analys kommer att påverka försäkringsbolagens sätt att bedriva sin verksamhet. 

Virtusas förutsägbara anspråksdata och analyslösning erbjuder försäkringsgivare en plattform för att ansluta till sina befintliga datakällor och få affärsinsikter med hjälp av instrumentpaneler och modeller som skär, tärningar och simulerar data.

Relaterat innehåll