lösning

Förbättra kundupplevelsen med Virtusas Contact Center Transformation

Banker över hela världen får många samtal från kunder som söker nödlån, betalningsuppskov, inteckningssemestrar och mer. Samtidigt som kontaktcenterteamet hanterar den ökade volymen samtal kämpar det för att behålla kvaliteten på mänsklig interaktion och upprätthålla positiva kundrelationer. Dessutom hanterar kontaktcenter - och filialservicerepresentanter ineffektiv applikationsstack som leder till utmattning och längre genomsnittlig hanteringstid (AHT) för kunden.

Kontaktcenter flyttar från kostnadsställen till strategiska tillgångar för organisationen.

Virtusas kontaktcentertransformation förstår de nuvarande KPI: erna för infrastruktur, människor, automatisering och innovation och sätter ett riktmärke mot "bäst i klassen" för bransch- och kamratgrupper. Vi erbjuder detaljerad datadriven gapanalys och en färdplan för att nå organisationens måltillstånd via matrisdrivna styrkort. Vi är utrustade med ett mognadsramverk för kontaktcenter för att bedöma baslinjen och identifiera måltillståndet.

Nyckelfunktioner

Virtusas fullserviceerbjudande för omvandling av kontaktcenter är en process som leds av vårt optimala tillvägagångssätt över följande spakar.

Operativa mätvärden och KPI:er

 • Bedöm kontaktcentrets statistiska prestanda
 • Jämför med bransch- och jämförelsegrupper för att identifiera prestandagap
 • Beräkna styrkort för effektivitet och ändamålsenlighet
 • Genomföra grundorsaksanalys och begränsningsstrategier
 • Spåra resultat över kanaler och resor

CX- och processkonsultation

 • Hantering av kund- och agentupplevelser
 • Optimering av affärsprocesser och kund-/agentresan
 • Bedömning av CX-mognad
 • Definiera digitala strategier för omnikanal
 • End-to-end-omvandling (människor, processer och teknik)

 

Teknik Konsulttjänster

 • Granska nuvarande tekniska stack och brister i genomförandet 
 • Arkitekturutvärdering och rekommendationer
 • Optimera nätverks- och bandbreddsberoenden
 • Identifiera utmaningar genom agentskuggning
 • Rekommendera plattforms- och molnmigreringsväg
 • Skapa eller köp AI- eller automatiseringsverktyg.

 

Nyckelfördelar

Virtusa ger en snabb upptäckt och bedömning över
organisationens affärsområden. 

Med Virtusas rekommenderade strategier kan banker uppnå:

 • Förbättringar av NKI och intäkter samt ESAT och OpEx
 • Högre effektivitet och kvalitetsengagemang genom en omnikanals high-touch-upplevelse
 • Föreställ dig en framtidsaktiverad arkitektur som är flexibel, löst kopplad, lättare att underhålla och möjliggör affärsflexibilitet
 • Möjlighet att minska kostnader och risker genom att skapa ett agilt SDLC-ramverk med mätbar förbättring av hastighet och kvalitet
 • Betydande förbättring av KPI: er för kontaktcenter (AHT, ASA, RFT, felfrekvens, upprepade samtal, utbildningstid, personalstyrka, kostnad etc.)
Våra partners

framgångssaga

Stor USA-baserad bank implementerar Virtusas Contact Center Transformation för att förbättra kundupplevelsen

En av de största kreditföreningarna i USA letade efter en pålitlig och avancerad kundtjänstplattform för att hålla jämna steg med nutiden. Virtusa hjälpte banken att bli mer effektiv och robust, öka intäkterna och förbättra kundupplevelsen.

 

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

För att tala med vår expert, vänligen kontakta oss.

Contact Us