lösning

Virtusas identitets- och åtkomsthantering

Medarbetares medvetenhet spelar en stor roll för att motverka dataintrång som härrör från stulna eller svaga användaruppgifter. Att stärka den inre försvarsmekanismen är bara en del av säkerhetspusslet. Det största behovet är proaktiv hantering av säkerhetsproblem som utnyttjas av cyberkriminella. Samtidigt som de motverkar dessa potentiella hot, går organisationerna i ett spår.

De är inte bara skyldiga att ge rätt tillgång till rätt personer utan är också skyldiga att följa stränga datasäkerhetsbestämmelser. För att göra det ännu svårare fungerar de i en miljö med flera leverantörer där flera lösningar spelar, vilket ytterligare komplicerar kontrollkraven.

Vi förstår utmaningarna med att hantera datasäkerhet i en sådan konfliktmiljö. Vår lösning för identitets- och åtkomsthantering (IAM) hjälper organisationer att effektivt balansera målen för åtkomst, säkerhet och efterlevnad.

Lösningen är full av identitetsstyrning och åtkomsthanteringsfunktioner som företag behöver för att stärka säkerheten och förenkla efterlevnaden:

  • Single Sign On (SSO)
  • Lösenordshantering
  • Användarens livscykelhantering
  • Hantering av åtkomstbegäran
  • Åtkomstcertifiering
  • Instrumentpanel och Analytics
  • Multi-Factor Authentication
  • Universal Directory
Relaterat innehåll