lösning

Healthcare Analytics & Reporting

Ta itu med komplexa hälsoutmaningar med data, analys, AI och automatisering

Federala mandat och hård konkurrens påskyndar utvecklingen mot värdebaserad vård. Enligt en ny rapport från Healthcare Payment Learning and Action Network är mer än en tredjedel av betalningarna nu baserade på värde. Med avgifts-för-tjänsten-modellen på väg att minska, är sjukvårdskostnaderna under skannern, vilket gör det absolut nödvändigt att använda ett datadrivet och patientcentrerat tillvägagångssätt. Detta kräver att företagen organiserar, förenar, analyserar och visualiserar data för bättre affärsbeslut och för att driva företagstransformation.

Kontakta oss

Vi gör det möjligt för kunderna att leverera effektiv, effektiv och prisvärd sjukvård.

Contact Us
Relaterat innehåll