lösning

Ethics Management Suite (EMS)

Uppfylla de högsta etiska standarderna i dina kliniska verksamhetsprocesser

Virtusas Ethics Management Suite (EMS) är byggt på Pegas ledande teknikgrund, vilket garanterar robust ärendehantering och stöd för obegränsade gränssnitt till några av de främsta biovetenskapliga äldre applikationerna. EMS-sviten är en enhetlig plattform som kan hjälpa till att modernisera alla aspekter av den komplexa världen av läkemedelsutveckling och leverans. 

Våra lösningar hjälper kunderna att uppleva:

  • 60% minskning av initialt intag och kvalificering av biverkningar
  • 50% minskning av etikrelaterade frågor relaterade till prov
  • 30% minskning av manuell insats för etikprövning

EMS-sviten innehåller följande lösningar:

Nyckelfunktioner

Virtusas Ethics Management Suite (EMS) tar upp de komplexa och förändrade lagkraven för användning och insamling av prover som behövs i FoU -processen.

Ethics Management Suite - Viktiga funktioner

Det här handlar inte om de fysiska proverna och de etiska utmaningarna de kan medföra, utan också om den ofta komplexa patientmedgivandeprocessen innan de är tillgängliga för forskare.

  • FoU-samtycke: Effektiviserar och automatiserar patientkonsultens insamling i olika kliniska prövningsoperationer för att möjliggöra en robust, automatiserad process för att matcha sekundära forskningsinriktade prover med sina respektive samtycken. Den matchar exakt bioprovdata med patientens elektroniska signatur och delar samtyckesformuläret elektroniskt mellan alla intressenter.
     
  • Accelerator för klinisk prövning: En helhetslösning för att automatiskt hantera testprocessens logistik genom att fånga nyckelparametrar från protokolldokument, förpacka i ett arbetsflödesbaserat system och skapa strukturerad data som ger synlighet via instrumentpaneler och rapporter. Lösningen möjliggör avstämning av insamlade prover mot studieprotokollet. Det tillåter också kontinuerlig övervakning av provtagningens framsteg under en studie och efterföljande mätvärden. Detta är ofta det första steget mot digitalisering av prövningsprotokollet, genom att först digitalisera den provinsamlingsrelaterade delen av utvärderingsschemat, sedan provflödet genom deltagande laboratorier och platser, sedan schemat för utvärderingar för alla försöksrelaterade aktiviteter bortom prover.
     
  • ICSR-intagsaccelerator: Med lösningen kan vi effektivisera ICSR-intag upp till 70% genom automatiskt intag/kodning med hjälp av en kombination av OCR, NLP och stark ärendebehandling, integrering med Argus eller Aris-G för vidare behandling.

Nyckelfördelar

Möjliggör intagsaccelerator genom automatiskt intag/kodning

Automatiserar kliniska processer för att underlätta komplexa processer för samtycke från patienter

Säkerställer att etik och efterlevnadskrav uppfylls för sekundär forskning

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Boka gärna ett samtal med våra experter för en djupdykningssession.

Contact Us