lösning

Kundupplevelselösningar för digital försäkring

När försäkringen blir personlig

Proaktivt kundengagemang är en massiv kraft som driver försäkringsbolag att investera i digitala kundupplevelselösningar.

Mer än bara applikationsutveckling och modernisering, försäkringsbolag vill erbjuda samma nivå av interaktioner som kunderna är vana vid att uppleva i andra branscher. Detta innebär inte bara att tillhandahålla service när som helst och var som helst, utan också att ge en förenklad förståelse för produkter och affärsmodeller som ofta kan uppfattas som obetydliga för kunderna.

Att bygga en meningsfull relation med kunderna genom digital teknik kräver personligt engagemang, till exempel att bara annonsera produkter och tjänster som en specifik kund är intresserad av, snarare än heltäckande kampanjer som når ut till ointresserade parter. På Virtusa har vi omfattande  försäkringserfarenhet  och förstår hur målmedvetna och personliga digitala interaktioner driver verkligt kundengagemang som i sin tur driver vinster.

Relaterat innehåll