lösning

Emerging Tech + Human-Centered Design = Innovation + Return on Investment

När företag ivrigt lanserar innovationsprogram i syfte att dra nytta av ny teknik, står de inför en gemensam fråga: Hur försäkrar du att innovationsinvesteringar skapar användbara verktyg och inte dyra leksaker?

Vi arbetar med företag för att hjälpa dem att upptäcka relevant ny teknik och investera endast där de kommer att generera verkligt affärsvärde.

Genom att tillämpa en människocentrerad designmetod för teknikaktiverade innovationsprojekt ser vi till att vi förstår hur kunder och kollegor utvecklas och utforskar effekterna av ny teknik. Genom att använda detta tillvägagångssätt hjälper vi kunderna att inse den framväxande teknikens potential att driva tillväxt, behaga kunder och tillfredsställa aktieägare.

Ta reda på hur Virtusa xLabs kan hjälpa dig att investera i rätt framväxande teknik och härleda värde från den.

Kontakta oss idag
Relaterat innehåll