lösning

AI-driven automation (artificiell intelligens)

Utnyttja artificiell intelligens (AI) för effektiv affärsautomation

Publikations- och informationstjänstindustrin har alltid varit i framkant när det gäller digital transformation på grund av de växande konsumenternas val och preferenser. Med inflytande av oöverträffad konsumentdigitalisering har denna sektor gradvis låst upp möjligheterna till högre intäktsgenerering genom nya digitala kanaler för innehållsleverans.

Idag kräver konsumenterna lättillgängligt och kontextualiserat innehåll för sina informationsbehov. Som ett resultat tvingas Information Services-företag att föreställa sig sina konventionella processer och lösningar och förlita sig på intelligent automatisering som drivs av artificiell intelligens (AI) och kognitiv molnteknologi.

AI tar robotprocessautomation (RPA) till nästa nivå genom att simulera mänskliga kognitiva processer för att uppgradera organisationens kapacitet och övervinna begränsningarna i befintlig processautomation och manuellt arbete. Denna "smarta virtuella arbetskraft" hjälper till att eliminera mänskliga ingripanden samtidigt som hanterar dagliga uppgifter och beslutsfattande. Många organisationer för publicering och informationstjänster har redan insett de betydande fördelarna med AI-driven automation och investerar stort för att skörda sina anmärkningsvärda fördelar.

Våra lösningar

Big Data

Virtusas Data Monetization-lösningar tillhandahåller data och analys på en enda plattform som sömlöst ger information om kunder, verksamhet, fakturering och sociala medier över B2C- och B2B-klienter. 

Informationstjänstleverantörer inser allt oftare behovet av att utforska sätt att utnyttja stora mängder underutnyttjad data som kan förändra företag. Våra datahanteringsstrategier och lösningar hjälper organisationer att definiera de bästa metoderna för dataarkitektur, datakvalitet, styrning, visualisering, metadata, taxonomi, säkerhet och lagring.

Artificiell intelligens (AI) + kognitiv beräkning

Artificiell intelligens (AI) håller snabbt på att bli kärnan i digital transformation. Framsteg inom Big Data och Cloud har väsentligt förbättrat införandet av AI under de senaste åren. Kognitiv teknik kan snabbt förstå datalandskapet, lära av det och resonera genom det. 

Våra AI-ledda robotprocesser kan automatisera manuell drift över fakturering, service och kundvård. Virtusas egenutvecklade RPA-lösningsaccelerator, 'Accello' ger ett enkelt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att automatisera processer.

Relaterat innehåll