lösning

AI-driven BPM och intelligent nätverkshantering ger detaljerad kundinsikt

CSP kan också utnyttja AI för att få en detaljerad förståelse för sina kunder, rikta dem genom mikrosegmentering och därigenom förbättra deras Net Promoter Score (NPS). Det kan hjälpa dem att förstå de föredragna kundkanalerna, deras aktiviteter och intresseområden och utgiftsmönster och bygga djupare och detaljerad insikt. Som ett resultat kan de rekommendera erbjudanden, hantera varumärkesuppfattningar, driva relevant innehåll och tillhandahålla rätt produkter och tjänster. Under de närmaste åren kommer AI att störa kommunikationsindustrin och CSP som omfattar AI kommer att dra nytta av det.

Virtusas AI-drivna lösning för affärsprocessautomatisering erbjuder en analytics-as-a-service-plattform i molnet. Eftersom det är baserat på en öppen källkodsarkitektur, gör det det möjligt för oss att tillhandahålla out-of-the-box smidiga molnlösningar med maskininlärningsmöjligheter i nätverk, kunder, funktioner och faktureringsfunktioner. CSP kan utnyttja vår lösning för att generera slående kundinsikter, möjliggöra proaktiv diagnostik och bygga en självlärande kunskapsbas som kan leverera rätt upplösning och rekommendationer.

Relaterat innehåll