lösning

Nå, engagera och behåll dina kunder snabbare

med Adobe Experience Manager

Öka din förmåga att nå dina kunder snabbare med personliga upplevelser

I korsningen av strategi, innovation och teknik ligger kunden. I takt med att kunderna blir mer och mer digitalt sofistikerade måste företagen kalibrera om sina digitala strategier för att slå samman det bästa av innovativa idéer och trendteknologi för att leverera en mycket personlig digital upplevelse.

Virtusa LaunchPad tillsammans med Adobe Experience Manager (AEM) erbjuder en enhetlig strategi för digital tillgångshantering som gör detta mål till verklighet.

Gör varje interaktion med din kund meningsfull – över sociala medier, webbplatser eller mobila applikationer – genom att öka din innehållshanteringsstrategi med AEM. Genom att implementera AEM hjälper Virtusa till att förenkla din organisatoriska verksamhet, främja konsekvens över flera kanaler och förbättra kundens förmåga att hålla sig kvar.

Nyckelfunktioner

Vår lösning drivs av Virtusa LaunchPad, ett AEM-baserat återanvändbart ramverk.

Virtusa LaunchPad innehåller alla komponenter som behövs för framgångsrika platsinstallationer, samt en katalog med färdiga komponenter för att anpassa onlineupplevelsen och minska tiden till marknaden.

 • En plattform för marknadsföring och tekniskt innehåll
 • Översättningshantering och lokaliseringsstöd
 • Tillhandahållande av återanvändning av innehåll på webbsidor
 • Blandad publiceringsanläggning
 • Versionshantering
 • Sök- och tagghantering
 • Centraliserad digital tillgångshantering
 • Integration via API:er
 • Innehåll-som-en-tjänst-facilitet
 • Webbaserad granskningsupplevelse

 

Virtusa Launchpad - viktiga funktioner

Viktiga tjänster

Innehållshanteringstjänster

Innehållsstrategi och erbjudande om informationsarkitektur, erbjudande om kundupplevelse

Kapitalförvaltningstjänster

   

  Tillgångsoptimeringserbjudande, dynamiska medietjänster

AI-söktjänster

  Sök på tjänster, Googla på karttjänster

   

Migrationstjänster

Innehållsmigrationserbjudande, datamigreringstjänster

Framgångssagor

Premier US Bank anpassar marknadsföringskampanjer för att uppleva en boost i kundinteraktioner på 5%

Virtusa hjälpte bankkampanjerna baserade på kundens benägenhet för de mest lönsamma kunderna. De förbättrade CMS-rekommendationerna i realtid erbjuder kunder med rätt budskap, vid rätt tidpunkt och genom rätt kanal.

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Kontakta oss nu. Vi svarar på dina frågor och ger en gratis konsultation.

Contact Us