Tjänster

Knowledge Process Outsourcing (outsourcing av kunskapsprocesser)

Omarbeta verksamheten för att tävla och vinna

De flesta organisationer står idag inför utmaningar när det gäller att övervinna traditionella KPO/BPO-hinder.

Knowledge process outscourcing service workers

Manuella processer skapar i kombination med personfokuserat ägarskap av transaktioner ytterligare bördor för företag.

  • För att effektivt minska kostnaderna, förkorta tiden till marknaden och öka insynen i marknaden och kunderna är det viktigt att använda verktyg för digital omvandling. 

  • För att hantera interna begränsningar av implementering av kostnadseffektiva BPO-/KPO-tjänster måste företag implementera digitala KPO-strategier för att få en övergripande effekt på intäkterna.
Virtusas digitala "Knowledge Process Outsourcing" (KPO) inkluderar digital automatisering, komplett ägarskap för företag, användning av kognitiv intelligens och implementering av datacentrerad företagsautomatisering för övergripande skalbarhet och resiliens. 

Virtusas KPO-tjänster kan hjälpa dig att snabbt utöka verksamheten och förbättra de interna teamens kvalitet, produktivitet och retention. Våra verktyg för digital teknik kan i kombination med tekniker för optimering hjälpa kunder att minska kostnaderna med 20 % till 30 % och öka produktiviteten med 25 % till 30 %.

Virtusas digitala KPO-portföljtjänster

Virtusa förespråkar en Kör–Engagera–Stimulera (E3)-metodik som fokuserar på att bygga relationer och samarbeten för att ge utmärkta resultat. Denna metodik ger handlingsbara insikter om kärnprocessluckor, interna processer och tjänstedesign och förbättrar därmed time-to-market-tiden avsevärt. Våra tjänster är designade för att ge en överlägsen kundupplevelse med intelligenta insikter. Virtusas operativa noggrannhet ger ett digitalt konstruerat resultat som är rätt första gången, genom att använda en portfölj med affärstransformationstjänster.

/

Flytta fram din affärsverksamhet redan idag

Planera in en gratis KPO-konsultation.

Contact Us