Tjänster

Företagsinformationshantering

Handlingsbar information för beslutsfattande

Få stödet du behöver för att fatta viktiga affärsmässiga beslut med hjälp av lösningar som byggs och anpassas till växande branschtrender med hjälp av vår Enterprise Information Management (EIM). Använd detta robusta ekosystem för att omvandla rådata till praktiska insikter. Driv effektivitet och utöka möjligheterna att monetarisera datatillgångar med hjälp av modernisering av äldre dataarkitektur.

Våra konsulttjänster låter företag skapa vägkartor för data och analys som kan användas för att monetarisera viktiga tillgångar. Med dessa beprövade leveransmetoder, expertis inom fler än 40 verktyg och plattformar och fler än 1 350 konsulter globalt hjälper vi dig att leverera skalbara och kostnadseffektiva lösningar.

Ledande dataomvandling 

Vi samarbetar genom hela programmet för dataomvandling för att uppnå kontinuerlig effektivitet och förbättrade relationer till kunder, partners och andra berörda parter. Genom att införa det digitala i det vardagliga och sätta kunden i fokus låter vi företag utveckla nya produkter och tjänster samtidigt som de ökar intäkterna och lönsamheten. Vårt Center of Excellence (CoE) för tjänster inkluderar Data Integration, Master Data Management (MDM), Data Governance, Advanced Analytics, Data Science, Big Data, Data Visualization samt Data and Analytics Consulting.

Så kan vi göra ditt program för dataomvandling mer framgångsrikt:

Fokus på slutkunden: Mer än 70 % av vårt kundengagemang levererar direkt effekt på slutkunderna. Med fokus på innovativa, nya tekniker hjälper Virtusa organisationer att få mätbara fördelar inom "top line growth" genom data- och analyslösningar som påverkar slutanvändarna.

Anpassning av kultur: Vi har utvecklat en modell för tjänsteleverans (på plats, "nearshore" och "offshore") för att säkerställa optimal balans mellan kulturell anpassning och kostnadsbesparingar.

Rätt vid första leveransen:

  • EIM-experter med mångsidig kompetens och fokus på domän i alla våra CoE
  • Mer än 15 års erfarenhet av att leverera Data Warehouse och Business Intelligence (DWBI), Big Data, MDM och Analytics-program för Fortune 1000-företag
  • Vi har erfarenhet inom storskaliga initiativ för datahantering inom konsumentriktade branscher såsom banker och ekonomitjänster, vård, försäkring, telekommunikation, media och informationstjänster, hotell och restaurang, resor och fritid, tillverkning och andra industrier
  • Agile-metoder för leverans, processer och noggrannhet

 Accelererade affärsmässiga resultat: Beprövad Extraction, Transformation & Loading (ETL) för snabbare lösningar, återanvändbara DWBI-komponenter, mallar, ramverk och metoder som ökar produktiviteten.

Flexibelt partnerskap:

  • En flexibel modell för engagemang med fokus på resultat som ökar förutsägbarheten för programmets framgång
  • "Mogen" praxis som snabbt kan skalas upp för att uppfylla specifika behov utan att riskera att programmets tidslinje förlängs

PRODUCTIZATION®-arv: Djupgående produktteknisk erfarenhet inom utveckling och kontroll av ledande DWBI-programvaruverktyg.

Strategi, design och utförande som hjälper dig att förändra ditt företag

/
Våra partners är innovatörer i toppklass

Att leverera överlägsna digitala upplevelser och strategier genom vårt systematiska tillvägagångssätt har gjort att ledande globala teknikföretag har ett djupt förtroende för oss.

Vår expertis ligger på skärningspunkten mellan hur verksamheten fungerar och vad kunderna behöver för en trygg framtid.

Vi stöttar mer än 200 globala varumärken genom att tillhandahålla lösningar som hjälper företag att arbeta smartare till lägre kostnad över hela spektrat av sin verksamhet.

Fokuserad på att sänka dina totala kostnader för IT-ägande

samtidigt som vi moderniserar applikationer för förstklassig påverkan och påskyndar affärsvärde.

Våra perspektiv

Våra teknik- och branschexperter delar sina kunskaper för att hjälpa dig förstå och hantera dagens affärsutmaningar och effekter.