Tjänster

Överträffa marknaden med överlägsen medarbetarerfarenhet

Utveckling av digital teknik i kombination med den aktuella krisen har förändrat sättet anställda arbetar på för alltid.

&Tjänster för lösningar för medarbetarupplevelse

På den moderna, ständigt anslutna, arbetsplatsen kommunicerar och samarbetar personalen på nya sätt. De rör sig snabbt bort från skrivbordsbundna system och mot mobil teknik. För att spegla personalens nya upplevelse av arbetet måste organisationer göra allt för att leverera sömlösa samarbeten, enad kommunikation, ökat engagemang och trygg åtkomst när och var som helst. Fokus bör främst ligga på innovation, produktivitet och en personalupplevelse i världsklass.

Dock är det vanligt att organisationer stöter på hinder under resan mot en bättre personalupplevelse. Brist på stöd och styrning från ledningen, budgetbegränsningar, avsaknad av samarbeten mellan avdelningar och motstånd från personalen är fortsatt svåra utmaningar.

Virtusa hjälper organisationer att hantera dessa utmaningar med hjälp av ett enhetligt ramverk för personalupplevelse med fokus på engagemang från ledningen, utvärdering av aktuellt läge och optimal investering i rätt teknik. Vår metod för att förbättra personalupplevelsen börjar med en detaljerad utvärdering av personal, processer och teknik för att identifiera viktiga områden som behöver förbättras.

Efter analysen av befintliga affärsmässiga möjligheter och insamling av data om personalens förväntningar skapar vi en vägkarta i flera faser som leder till en digital arbetsplats. Vårt omfattande ramverk för utvärdering hjälper kunden att identifiera rätt leverantörer, få en förståelse för våra förslag på POC och använda ny teknik för att förbättra personalsamarbete.

Erbjudanden från anställda

Vår portfölj av erbjudanden inkluderar rådgivningstjänster, implementeringstjänster och hanterade tjänster 
som driver anställdas engagemang och ökar intäkterna.

Samarbetar med branschledare

Färdigheter, ramar och partnerskap för att påskynda resultat.

Se hur Virtusa kan omvandla din personalupplevelse

Vänligen fyll i formuläret nedan för att ladda ner vår broschyr om personalupplevelse.

Contact Us
Relaterat innehåll