SAP Transformation Services

Tänk om när det gäller affärs- och finansverksamheten för den digitala världen, förbättra affärsprestandan och hantera skrämmande styrningsprocesser med SAP.

Affärsteam söker efter en enad informationskälla för snabbare beslutsfattning. Att arbeta mot att omvandla din ERP för att anpassas till detta krav är en utmaning.

Trots utmaningarna som implementering medför ger användning av digitala verktyg för att bädda in nya tekniker i organisationen resultat som förbättrar den affärsmässiga prestandan och effektiviteten. En digital ERP-omvandling hjälper organisationen att utforma sina affärsstrategier, driva långsiktig tillväxt och förbättra resultaten.

Drivs av SAP HANA-minnesplattformen

Med ett nytt Fiori-användargränssnitt erbjuder SAP S/4HANA en enda realtidsversion av sanningen—som stöder större datatransparens och ger användarna möjlighet att gå ner till detaljinformation och få tillgång till realtidsrapportering.

SAP S/4HANA erbjuder en snabbare väg till en strömlinjeformad och centraliserad finansfunktion, integrerade affärsplaneringsaktiviteter och mer flexibel och snabb analys. SAP S/4HANA utförs effektivt via molnet eller lokalt och kan i slutändan hjälpa företagsledare att öka produktiviteten, påskynda affärsprocesser och reagera snabbt på störningar och nya affärsbehov.

Virtusa specialiserar sig på ekonomisk omvandling, Greenfield-implementering och landskapsomvandling med SAP S/4HANA-implementering för grundläggande och branschmässiga lösningar inom banktjänster och försäkring, media och underhållning, telekommunikation, vård och livsvetenskap. Vår metod kombinerar Virtusas moderna acceleratorer med körklar bästa branschpraxis för att påskynda värdet som levereras till kunderna.

SAP Transformation Services

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en expert, be om en bedömning, testa våra lösningar.

Contact Us