SAP Application Management Services (applikationshanteringstjänster)

Uppnå högre driftseffektivitet och maximera avkastningen på dina SAP-investeringar genom att säkerställa implementeringsframgång

Digitaliserad globalisering medför en massiv förändring när det kommer till sättet att göra affärer på - det öppnar upp för nya marknader, men förstärker också konkurrensen. Detta och andra makroekonomiska faktorer tvingar företag att tillbringa mindre tid på att hantera sin IT och mer tid på att fokusera på affärsoptimering och innovation. Det de letar efter är någon som hjälper till att stödja företagets kontinuitet och samtidigt sänka IT-kostnaderna och spola fram ROI:n. 

Virtusas applikationshanteringstjänster hjälper till att anpassa företag och IT för att etablera en mekanism för kontinuerlig företagsförbättring - allt uppnås genom att sammanföra plattformar, implementera innovativa metoder och använda nyckeldomänkunskap för att eliminera affärsstörningar. Vi hjälper också till att konsolidera IT för att förbättra effektiviteten mellan människor, applikationer och leverantörer - för att förbättra affärsflexibilitet, effektivitetsvinster och för att minska kostnader.

Virtusa håller kärnan stabil så att kunderna kan fokusera mer på innovation och nya möjligheter

 

Med sin globala närvaro har Virtusa förmågan att tillhandahålla valfri kombination av lokala, regionala och globala resurser som kan stödja SAP-ekosystemet dygnet runt.

Virtusa kombinerar SAP-funktioner för att erbjuda differentierade, bransch- och funktionsbaserade, kompletta affärsmässiga och tekniska tjänster för hantering av kundens ekosystem inom många SAP-områden såsom Core Business Functions, System Administration, Data Management och Analytics.

SAP Application Management Services (applikationshanteringstjänster)

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en expert, be om en bedömning, testa våra lösningar.

Contact Us