SAP Services

Förstärk affärsinsikter med ett intelligent företag

Behovet av smidighet inom affärsvärlden är större än någonsin. Detta i och med att varje organisation vill få önskad effekt genom att övervinna hinder, öka samarbeten och maximera möjligheter.

Organisationer som vill driva nästa våg av digital innovation i dagens globala miljö letar inte endast efter ökad användning av digital teknik i snabbare takt utan även en minskning av den tekniska skulden för att kunna optimera processer till en mycket lägre kostnad som lätt kan underhållas. I och med den digitala revolutionens stormvåg och exponentiell störning skyndar företag mot partners som gör dem redo att ta sig an morgondagens affärsmässiga behov.

Virtusa tillhandahåller intelligenta och robusta omvandlingstjänster med hjälp av SAP-portföljprodukter som kombineras med centraliserade processer, metoder och acceleratorer för effektiv leverans och förenkling av processer.

Virtusa har varit en strategisk SAP-tjänstepartner i mer än 20 år och har mycket gott anseende tack vare tjänster på högsta nivå och omfattande, bevisade resultat.

Virtusa har tekniskt DNA som driver innovation genom att kombinera djupgående branschkompetens med nästa generationens teknik till en lägre kostnad för kunden och deras omvandling genom projekt för implementering, migration och hanterade tjänster.

 

SAP-partner

Virtusa är en global SAP-certifierad strategisk servicepartner. I över 20 år har vi levererat komplexa SAP-baserade transformationsprogram för företag runt om i världen.

Virtusa innoverar ständigt med hjälp av affärsprocessplattformar för att hjälpa kunder att maximera sina affärsmöjligheter, utveckla nya färdigheter och möjligheter och få tillgång till information och kunskap. Virtusa erbjuder ett brett utbud av tjänster som sträcker sig från utvärdering, rådgivning, implementering, uppgradering till support samt underhåll.

Vårt samarbete och partnerskap med SAP utvecklas snabbt, med fokus på SAPs moderna teknologier i kombination med vår starka erfarenhet inom reglerade industrier.

Vi jobbar hårt på skärningspunkten mellan hur verksamheten fungerar och vad kunderna behöver

Vi stöttar mer än 200 globala varumärken genom att tillhandahålla lösningar som hjälper företag att arbeta smartare till lägre kostnad över hela spektrat av sin verksamhet.

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en expert, be om en bedömning, testa våra lösningar.

Contact Us