Tjänster

Ny teknik

Låsa upp oändliga möjligheter för framtiden

Framväxande teknik avser futuristisk teknik som överträffar mänsklig uppfattning när det gäller att upptäcka mönster med överlägsen noggrannhet, potentiellt förändra hur företag och industrier fungerar. Denna innovation har större kraft än nuvarande tekniska framsteg och syftar till att tillhandahålla branschlösningar genom att analysera trender och validera bevispunkter genom MVP: er.

Framväxande teknik är placerad i spetsen för alla organisationers digitala transformationsresa på grund av dess egenskaper och begynnelse, såsom radikal nyhet, snabb tillväxt, och koherens. Men på grund av dess dynamiska inverkan och tvetydighet finns det okända risker förknippade med genomförbarhet, marknadsefterfrågan och regleringsfrågor. Således, det är viktigt att ha djup teknik- och branschexpertis när det gäller att implementera ny teknik.

Hur framväxande teknik hanterar branschens utmaningar

Även om framväxande teknik används allmänt, organisationer står inför betydande utmaningar när de bestämmer vilken unik teknik eller blandning av teknik som ska antas och hur de ska strategisera dem. Här är några vanliga utmaningar och hur ny teknik hanterar dem:

 • Kostnad: de initiala investeringarna i hårdvara, programvara, utbildning och infrastruktur kan orsaka en betydande ekonomisk börda. i alla fall, framväxande tekniker kan minska beroenden och tillhandahålla förbättrade datapunkter, möjliggör nya strategier och tillvägagångssätt för ROI och finansieringsmodeller med leverantörer och partners för kostnadsoptimering.
 • Kompatibilitet: Antagande av ny teknik kan skapa integrationsproblem och potentiellt leda till driftstopp. i alla fall, interoperabilitet mellan äldre och moderna system, plattformskompatibilitet, och tredjepartsintegration skapar ett decentraliserat, säkra, och transparent nätverk för datadelning och transaktioner samtidigt som mellanhänder minskar.
 • Säkerhet: För att hantera datasäkerhet krävs det att lämpliga skyddsåtgärder och protokoll införs för att skydda känslig information. Emerging tech hanterar detta genom att distribuera intrångsdetekterings- och förebyggande system som ett flerskiktat tillvägagångssätt för cybersäkerhet.
 • Regelefterlevnad: Antagande av ny teknik kräver efterlevnad av regler, som dataskyddslagar och branschstandarder. Nya tekniker kan automatisera efterlevnadsprocesser och minska risken för bristande efterlevnad genom att skapa oföränderliga, decentraliserade transaktionsböcker som garanterar dataintegritet och spårbarhet för olika branscher.
 • Etiska överväganden: etiska dilemman som saknar empati måste hanteras vid användning av teknik. Nya tekniker kan hantera dem genom att skapa säker journalföring, övervaka och simulera etiska dilemman, minska miljöpåverkan, och lagra och analysera data etiskt.

När nya tekniker fortsätter att förändra affärslandskapet, organisationer söker alltmer sätt att utnyttja dessa tekniker för att få en konkurrensfördel.

Här är sätt att ta itu med de gemensamma utmaningar som organisationer står inför när de antar ny teknik.

Utveckla användningsfall och pilotprojekt

 

 • Teknik scoping 
  Identifiera specifika områden för tekniktillämpning 

 • Förmånsanalys 
  Fastställande av potentiella fördelar

 • Pilot testning
  Skapa en plan för validering i ett verkligt scenario

Främja en innovationskultur

 

 • Innovation Enablement
  Tillhandahålla resurser och verktyg för att värdesätta experiment

 • Anpassningsförmåga
  Omfamna agila metoder till förändrade omständigheter

 • Tillväxt Mindset
  Kultur för kontinuerligt lärande med hjälp av online-inlärningsplattformar och gamification

Samarbeta med teknikleverantörer

 

 • Teknisk intelligens
  Tillgång till specialiserad expertis för att ha en djup förståelse

 • Påskyndad implementering
  Utnyttja förbyggda lösningar, mallar och arbetsflöden

 • Värde realisering
  Snabbare tid till värde genom att tillhandahålla bästa praxis och resurser för att maximera värdet

Experiment till genomförande

På Virtusa, vi använder en behovsbaserad urvalsmetod för lovande trender inom framväxande teknik och implementerar dem omfattande, från experiment till full distribution.

/

Återuppfinn ditt företag för dagens molntjänster

Lär dig hur Virtusa har använt molnet för att hjälpa företag att tänja gränserna för sin potential.

 

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en expert, be om en bedömning, testa våra lösningar.

Contact Us