Tjänster

Cloud-native-transformation

Utnyttja molnfunktioner för att bygga och distribuera lösningar i stor skala samtidigt som du säkerställer kontinuerlig innovation i hela företaget.

Introduktionen av cloud computing har på grundläggande vis förändrat hur företag utvecklar programvara. Med tillkomsten av containerbaserade miljöer utnyttjar företag molnbaserade tekniker för att bygga och köra applikationer på molnet. Dessa teknologier används också för att snabbt distribuera mikrotjänster och säkerställer kontinuerlig innovation och leverans genom DevOps. Virtusa hjälper företag att förstå molnbaserad teknik för att hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden.

Cloud-native-lösningar

Med vår cloud-native-expertis levererar Virtusa molnbaserade arkitekturer för att hjälpa till att bygga och stödja applikationer som utnyttjar molnets kompletta funktioner och gör företag riktigt digitala.

/

Återuppfinn ditt företag för dagens molntjänster

Lär dig hur Virtusa har använt molnet för att hjälpa företag att pusha gränserna för att nå sin potential

Se hur vi kan hjälpa ditt företag med molnbaserad (cloud-native) omvandling

Begär konsultation

Contact Us