Tjänster

Molnmigrering

Migrera dina applikationer, data och infra snabbt och framgångsrikt till molnet, med minimal affärsstörning.

Molnmigrationer är komplicerade procedurer som inte har en standardstrategi som passar alla. Virtusa utvärderar ditt nuvarande IT-landskap noggrant med hjälp av toppmoderna verktyg och, kombinerat med vår erfarenhet från storskaliga molnmigrationer bygger en omfattande färdplan för din molnresa. Genom att utnyttja denna bedömning och färdplan säkerställer vi snabb och framgångsrik migrering av applikationer, data, virtuella datorer och mer till den molnmiljö du väljer, med minimal störning av affärsverksamheten. Vi lutar oss mot vår beprövade molnmigrationsfabrik för att leverera storskalig migration med hjälp av automatiserade verktyg för att avsevärt minska den tid det tar att migrera och för att säkerställa migrationsinsatser.

Molnmigreringslösningar

/

Återuppfinn ditt företag för dagens molntjänster

Lär dig hur Virtusa har använt molnet för att hjälpa företag att pusha gränserna för att nå sin potential

Se hur vi kan hjälpa ditt företag med molntransformation.

Begär en konsultation för molnmigrering

Contact Us