Tjänster

Industriell Internet of Things (IoT)

Överbrygga de digitala och fysiska världarna för att skapa konkurrenskraftiga skillnader

Internet of Things (IoT) har teknik som medför enorma möjligheter. Med rätt investering och processer kan organisationer uppnå omvandlande affärsresultat. 

De flesta organisationerna som implementerar IoT-baserade lösningar gör fel. För en framgångsrik IoT-implementering som uppvisar resultat måste nyckeltal och mål vara tydligt definierade. Resultatet bör även mätas mot ett förväntat resultat i linje med affärsprocessen. Först då kan IoT-implementeringen ge värde och låsa upp den sanna potentialen som liknande implementeringar har.

Virtusa hjälper kunder att använda specialbyggda IoT-lösningar som levererar effektiva resultat för kundupplevelser, affärsmodeller och operativa processer i alla implementeringens faser. Det innebär i praktiken att processen levererar affärsmässigt värde och optimerar driftskostnader och risker.

Vi erbjuder ett kvickt laboratorium för IoT-prototyper, vilket möjliggör snabb visualisering av IoT-koncept. Det tillhandahåller en plattform som kan integreras med partnerteknik i hela vårt tjänsteutbud för att driva IoT-innovation inom områden såsom anslutna bilar, "smarta" hem, städer och arbetsplatser, e-hälsa och användningsbaserad försäkring. Vår ideologi med kvicka prototyper hjälper kunder att snabbare använda nya tekniker och förkorta sin tid till marknad (time-to-market).

Några av våra viktigaste fokusområden är:

 • Behandling av stora mängder data och informationsflöden från olika enheter/sensorer
 • Användning av maskininlärning för att driva adaptiv analys och svara i realtid
 • Leverans av branschöverskridande lösningar och användningsfall för att förkorta tid till marknaden
 • Tillhandahållande av lager av API/Microservices för att sömlöst integrera olika kopplingspunkter
 • IoT och datasäkerhet

Vad Virtusa erbjuder sina kunder

Affärsmodeller

Ny IoT-verksamhet

 • Digitala IoT-produkter
 • Produkter som erbjuds i form av tjänster

Digitalt ändrad verksamhet

 • Produkt-/tjänsteutvidgning
 • Övergång till det anslutna företaget
 • Digitala omslag

Digital globalisering

 • Företagsintegration
 • Auktoritet att fatta omfördelningsbeslut
 • Delade digitala tjänster    

Operativ process

Processförbättring

 • Prestandaförbättring
 • Nya funktioner

Personalproduktivitet

 • Jobba var och när som helst
 • Fältfunktioner för rörlig personal
 • Delning av kunskap i community

Prestandahantering

 • Operativ insyn
 • Datadrivet beslutsfattande    

Kundupplevelse

Kundinsikter

 • Kognitiv och IoT-analysbaserad segmentering
 • Samhällelig kunskap

Kundfokus

 • Flerkanalig upplevelse 
 • Personalisering med förstärkt verklighet och kognitiva handläggare

Intäktsgenerering

 • Digitalt förbättrad försäljning
 • Prediktiv marknadsföring
 • Strömlinjeformade kundprocesser    

Lösningar för den anslutna världen

Med varje störning kommer en möjlighet. Virtusa hjälper dig att se bortom hypen med teknikförändring och istället fokusera på lönsamma resultat.

/
Våra partners är innovatörer i toppklass

Innovationer som gör skillnad

Våra perspektiv

Virtusas teknik- och branschexperter delar kunskap om att hantera dagens affärs- och digitala transformationsutmaningar. Få viktiga tips och insikter för att inspirera nytänkande, undvika fallgropar och få högre resultat.

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en expert, be om en bedömning, testa våra lösningar.

Contact Us