Tjänster

SAP migreringstjänster

Snabb migrering av molnarbetsbelastning med erfarna tekniska resurser för S/4HANA

S/4HANA har en "in memory" datorplattform som från grunden omdefinierar hur professionell programvara tillför värde inom olika branscher.

Virtusa är en pålitlig partner för kunder som genomgår resor för digital användning. Vi definierar skräddarsydda vägkartor för att konvertera äldre ERP-system till S/4HANA. Med anledning av den ökande användningen av S/4HANA erbjuder Virtusa migreringstjänster som skapar en robust "brownfield"-lösning för att flytta existerande SAP ECC i valfri databas till SAP S/4HANA. 

Virtusa hjälper dig att utnyttja dina investeringar genom åren för att anpassa och finjustera affärsprocessen enligt din organisations behov.

Det gör också att du kan anta innovationer stegvis enligt din organisations digitaliseringsstrategi.

Virtusa specialiserar sig på att migrera befintliga applikationer till valfri plats med hjälp av en stegvis strategi som minskar påverkan på verksamheten och ger potentiella fördelar såsom minskad kostnad för ägande, förenklad IT, säkerhet och skalbarhet.

Virtusa erbjuder 360-graders fokus på värdebaserad migrering med hög avkastning på investering och låg TCO med hjälp av acceleratorer för kodrensning, affärsprocessoptimering genom processbrytning, återanvändbara kodbibliotek och automatiskt genererad dokumentation.

SAP migreringstjänster

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en expert, be om en bedömning, testa våra lösningar.

Contact Us