Tjänster

Enterprise Applications (företagsapplikationer)

Förstärk affärsinsikter med ett intelligent företag

I takt med att organisationer vidtar omfattande åtgärder för att framtidssäkra sina verksamheter läggs fokus på ökad operativ effektivitet och att erbjuda sömlösa kundupplevelser. Äldre infrastruktur som inte kan leverera datadrivna insikter räcker inte längre. Numera behöver organisationer kontinuerlig innovation och automatisering – viktiga drivkrafter för intelligenta företag. 

Virtusas Enterprise Application Package (EAP) hanterar konsumenternas föränderliga förväntningar och uppfyller löftet om ökad avkastning på investering, snabbare tid till marknaden och bättre beslutsfattande med SAP- och Salesforce-funktioner.

SAP-erbjudanden

Förstärk affärsinsikter med ett intelligent företag

Virtusa tillhandahåller intelligenta och robusta omvandlingstjänster med hjälp av SAP-portföljprodukter som kombineras med centraliserade processer, metoder och acceleratorer för effektiv leverans och förenkling av processer.

Virtusa har varit en strategisk SAP-tjänstepartner i mer än 20 år och har mycket gott anseende tack vare tjänster på högsta nivå och omfattande, bevisade resultat.

SAP Services
SFDC-tjänster
Salesforce-erbjudanden

Sätter dina kunder i centrum för allt, bokstavligt talat

Virtusa är en Salesforce Platinum- och MuleSoft-partner med expertis inom leverans av storskaliga komplexa CRM-implementeringar och hjälper därmed kunderna att anpassa sig till marknadens behov. Våra konsulttjänster och support för blixtsnabba implementeringar hjälper kunder att uppnå betydligt högre avkastning på molninvesteringar än sina konkurrenter.

Vi jobbar hårt på skärningspunkten mellan hur verksamheten fungerar och vad kunderna behöver

Vi stöttar mer än 200 globala varumärken genom att tillhandahålla lösningar som hjälper företag att arbeta smartare till lägre kostnad över hela spektrat av sin verksamhet.

Perspektiv

Våra teknik- och branschexperter delar sina kunskaper för att hjälpa dig förstå och hantera dagens affärsutmaningar och effekter.

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en expert, be om en bedömning, testa våra lösningar.

Contact Us