Tjänster

Prediktiv analys

Skala kraften i prediktiv analys för framtida insikter

Prediktiv analys

Organisationer använder snabbt prediktiva analysverktyg och modeller för tillförlitliga dataförutsägelser om trender och beteenden varje sekund in i framtiden. Predictive analytics hjälper företag att göra en strukturerad analys av kvantitativ data för att identifiera, utforska och fastställa relevant data.

Enligt en rapport värderade Predictive Analytics Market till 7,21 miljarder USD 2019 och förväntas nå 32,51 miljarder USD 2027, växa med en CAGR på 22,35 % från 2020 till 2027. Predictive Analytics utnyttjad av AI-kapacitet kommer att göra det möjligt för organisationer att transformera hur deras verksamhet fungerar.

Predictive Analytics-plattformen från Virtusa utnyttjar strukturerad och ostrukturerad data för att förutsäga framtida händelser. Virtusa möjliggör för organisationer med ett mer innovativt datadrivet ekosystem med erfarenhet av hybridmolninstallationer, moderna prediktiva tekniker och verktyg.

Våra plattformar för prediktiv analys kring trender, prissättningsbeslut, bedrägerierisker och kundbortfall hjälper organisationer att öka affärsflexibiliteten, fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt, optimera kostnaden och förbättra kundupplevelsen.

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en expert, be om en bedömning, testa våra lösningar.

Contact Us