Tjänster

Machine Learning Operations - MLOP:er

Building Center of Excellence för dina AI-modeller med maskininlärningsoperationer

Maskininlärningsoperationer (MLOP)

Mainstreaming av ML-baserade lösningar och produktionsutrullningar i stor skala tar fart snabbt. Organisationer som strävar efter att gå bortom experiment kommer att tycka att MLOps är en spelomvandlare. MLOps är den framväxande mjukvaruteknikdisciplinen som hjälper till att minska utvecklingscykeln och påskynda distributionshastigheten för ML-baserade lösningar i stor skala. Företag behöver ett moget MLOps-ekosystem för att ge ML-baserade lösningar en strikt repeterbarhet och tillförlitlighet.

Virtusas MLOPs-plattform hjälper till att påskynda ML-utveckling och implementeringar i stor skala. Plattformen fungerar som en enda plats för modellutveckling, livscykelhantering och övervakning. 

Med vår MLOPs-plattform erbjuder vi våra kunder utmärkta övervaknings-, styrnings-, utvärderings- och inlärningsmöjligheter för att undvika överraskande förändringar i modellprestanda i framtiden. Genom att utnyttja vårt ramverk kan organisationer konvertera sina befintliga modeller.

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en expert, be om en bedömning, testa våra lösningar.

Contact Us