Tjänster

Applikations- och plattformsteknik

Bygg och leverera nästa generations applikationer för att driva digital anpassning

Dagens trend mot digitalisering kräver att företag har ett modernt tillvägagångssätt för att bygga applikationer. Företag måste förena en mängd olika språk (både nya och gamla) med dyra, rigida äldre system samt framväxande digital teknik och bygga applikationer som låter dem ligga steget före konkurrensen.

Virtusa erbjuder en komplett lösning med expertis inom all teknik och alla språk som är avgörande för att bygga nästa generationens applikationer. Från gammal "assembler"-kod till de senaste språken och allt från mainframes till serverlös datorteknik: Virtusa tillhandahåller teknisk expertis som snabbt låter dig bygga och leverera morgondagens företagsapplikationer.

Utöka vad och hur du gör – det som gör dig till en "one-stop shop". Vad är fördelarna med det, och med din erfarenhet o.s.v. Vilka problem har dina kunder, och hur hjälper du dem att lösa dessa?

Servicefunktioner
Servicefunktioner
  • Applikationsteknik:
    Modernisera skräddarsydda applikationer och mobilapplikationer och bygg API-ekosystem som hjälper till att påskynda användning av mikrotjänster.

  • Lösningsteknik:
    Använd våra acceleratorer och körklara ramverk med återanvändbara komponenter, mönster och lösningar för att markant minska kodningstiden.

  • Plattformsteknik:
    Ena snabbt olika funktioner och leverera nya lösningar med våra färdiga plattformar som har bibliotek med återanvändbar kod.

Vi jobbar hårt på skärningspunkten mellan hur verksamheten fungerar och vad kunderna behöver

Virtusa samlar högpresterande och mycket samarbetsvilliga team som arbetar över olika grenar för att utforska strategier, knåpa med teknologi och skapa vackra och användbara designer. Allt för att skapa den typ av innovation som verkligen påverkar verksamheten.

Våra perspektiv

Våra teknik- och branschexperter delar sina kunskaper för att hjälpa dig förstå och hantera dagens affärsutmaningar och effekter.