Tjänster

User Experience & Interface Design (design av användarupplevelse och gränssnitt)

Förvandla användarupplevelsen genom att kombinera
affärer, design & data.

-->

Skapa exceptionella upplevelser för kunder och anställda.

Genom att använda holistiskt designtänkande och kontinuerligt experimenterande, hjälper Virtusa varumärken och organisationer att skapa exceptionella upplevelser - för både kunder och anställda - för att påskynda digital transformation och att leverera bättre affärsresultat. Vi förstår att upplevelsen bara är toppen av isberget, och att komplexiteten ligger där under ytan och lurar. Vår design och tekniska expertis ger oss en karta för att kunna navigera i dessa lager av komplexitet.

Virtusa har en uppsättning metoder som hjälper oss att förstå och omformulera problemet, att tänka på möjliga lösningar och att sedan utforma, prototypa och testa våra antaganden. Genom att använda oss av detta tillvägagångssättet hjälper vi företag att öka kundlojaliteten, förbättra medarbetarnas engagemang och leverera designledd innovation.

Designstrategi för upplevelse

Öka engagemang och lojalitet genom att förbättra medarbetar- och kundupplevelsen med Virtusas expertis och kapacitet inom dessa områden:

 • Kundresearch

 • Aktuell tillståndsanalys

 • Hitta friktion

 • Upplev vision
 • Kartläggning av kundens resa

 • Innovationsworkshops

 • Produktkarta
Designstrategi för upplevelse
Product & Design (produkt & design)
Product & Design (produkt & design)

Förbättra konvertering och leverera bättre affärsresultat och engagerande erfarenheter med Virtusas design- och tekniska expertis inom följande områden:

 
 • Användarresearch

 • Tjänstestrategier

 • Design av webbapplikationer

 • Design av mobilappar

 • AR-/VR-design

 • Användbarhetstestning

 • Tillgänglighet och inkludering
Design i stor skala

Kombinera affärs-, data- och designperspektiv för att driva holistiskt designtänkande med Virtusas expertis och beprövade metoder inom följande områden:

 • Design Thinking-workshops

 • Designsystem

 • Research-ops

 • Design-ops    
Design i stor skala

Vi levererar engagerande upplevelser för våra kunder genom att utnyttja kraften i teknik och fantastisk design

Vi stöttar mer än 200 globala varumärken genom att tillhandahålla lösningar som hjälper företag att arbeta smartare till lägre kostnad över hela spektrat av sin verksamhet.

Content & Customer Experience (innehåll & kundupplevelse)

Virtusa hjälper företag att tänka om när det gäller kundupplevelsen genom att  låsa upp värde  för att öka engagemang och produktivitet

Perspektiv

Våra teknik- och branschexperter delar sina kunskaper för att hjälpa dig förstå och hantera dagens affärsutmaningar och effekter.