Tjänster

Organizational Change Management Services (Organisationstjänster för förändringshantering)

Ett strukturerat tillvägagångssätt för att initiera, hantera och driva förändringar i en värld i ständig förändring.

Det är svårt att hantera förändring, främst på grund av användarnas motstånd och avsaknaden av ett effektivt ramverk för övergången till det önskade resultatet. Organisationens möjlighet att anpassa sig till förändringar har en betydande effekt på dess framgång. Dock handlar förändringshantering om mer än utbildning och kommunikation.  Det inkluderar även hantering av modeller för individuella ändringar, kommunikation, sponsring, coachning, utbildning, mobilisering och förväntningar.

Virtusas Organizational Change Management (OCM) hjälper till att minska motståndet och påskynda användningen. Vårt tillvägagångssätt baseras på vetskapen att förändringshantering inte är en engångsföreteelse, utan en löpande process. Därför tillgodoser vi användarnas behov genom hela processen, vilket inkluderar medvetenhet, förståelse, acceptans, anpassning och engagemang.

Vi är smidiga. Vi är kreativa.

Och vi har den domänexpertis som krävs för att stödja ett digitalt teknologiskt tankesätt för att hjälpa dig att framgångsrikt anta och möjliggöra nya processer och tekniska lösningar.

Inspirerar till innovation, snabbare

Vi hjälper dig att utforma och genomföra förändringar som skapar en hållbar och lönsam transformation.

Viktiga fördelar med vårt ramverk inkluderar:

  • Högre chanser för framgångsrik implementering och användaranpassning
  • Reducerade förändringshanteringskostnader: Virtusa stödjer OCM från bedömning till hantering av tiden efter programförändring.
  • Större förmåga att uppnå önskade affärsfördelar

Virtusas omfattande OCM-program förbereder kunderna för en transformation av alla skalor, storlekar och komplexitet.

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en expert, be om en bedömning, testa våra lösningar.

Contact Us