Tjänster

Accelerated Solution Design (påskyndad lösningsdesign - ASD)

Lanserar en katalysator för idéer, strategi och lösningsacceleration. 

Vi hjälper våra kunder att brygga glappet genom att påskynda sina mest strategiska initiativ för digital omvandling och molnomvandling.

Accelerated Solution Design (ASD, påskyndad lösningsdesign) är en samdesignbaserad upptäcktsfas som levererar upplevelsedesign, lösningsdesign, affärsfall och vägkarta för leverans samtidigt som anpassning till berörda parter säkerställs.

 

Vad vi gör och hur vi gör det

Genom ett 4 till 12 veckors engagemang gör vi en helhetsbedömning och levererar en färdplan för transformationsinitiativ.

/
Inspirerar till innovation, snabbare
Inspirerar till innovation, snabbare

Påskyndad:

  • Agile-metodik
  • Snabbare prototyper
  • 24-timmars iterationscykler

Lösning:

  • Design Thinking-metodik
  • För samman teknik, bransch, UXD och konsultkompetens
  • Användning av Virtusa xLabs och andra innovatörer

Design:

  • Mycket visuell (t.ex. grafisk facilitering)
  • Åtråvärd, användbar, genomförbar
  • Konceptdesign    

Framgångssagor

Vi hjälper kunder att föreställa sig, utforma och implementera strategier för digital, affärs- och IT-transformation.

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en expert, be om en bedömning, testa våra lösningar.

Contact Us