Tjänster

Upplevelsedesign

Utnyttja kraften i människocentrerad design för att leverera storskaliga affärsfördelar.

När vi styr med upplevelsedesign är vårt mål att lotsa kunderna mot bra resultat. I kombination med vår djupgående tekniska kompetens definierar våra lösningar för upplevelsedesign destinationen och den tydligaste vägen till goda resultat.

Upplevelsestyrd teknik lägger tonvikten där den ska vara – på det önskade resultatet och den upplevelse vi vill skapa. Tekniken ska fungera som ett stöd för upplevelsen. När det görs på rätt sätt leder det automatiskt till affärsfördelar. 

Virtusas rekommendation och urskiljande faktorer

Med upplevelsestyrd teknik eliminerar Virtusa de hinder som begränsar designbyråer.

Vi förenar målbaserad design, innovation och djupgående tekniska kunskaper. Vår Design KickStart-metod, som är ett av våra erbjudanden inom upplevelsedesign, utforskar människocentrerade lösningar på komplexa problem och ökar programimplementeringen. Virtusas implementeringsfokuserade metod bygger på designlösningen och säkerställer i slutänden att hög säkerhet, dataintegritet och sekretess införlivas i programmen för kundkontakt.

Fördelar med upplevelsestyrd teknik

Upplevelsestyrd teknik kombinerar människocentrerad design med innovationsmotorn i designtänkande. Vi börjar med att skaffa oss förståelse för slutanvändarna, oavsett om de är kunder eller anställda, och definierar en upplevelsetransformation som förbättrar deras tillvaro.

Våra lösningar för upplevelsedesign inkluderar:

  • Förbättrad prestanda med bland annat färre fel och ökad trafik.

  • Minskad resursbelastning tack vare lägre supportkostnader och utbildningsbehov.

  • Större användning och engagemang

 

 

Forskning och strategi

Identifiera slutanvändarnas behov, kartlägg deras processer för att identifiera möjligheter och definiera mätvärden och resultat.

Design och prototyper

Skapa en idé, ta fram en prototyp och testa innovationskoncept med ny teknik för att snabbt utvärdera affärsnyttan.

Design i stor skala

Hantera och övervaka designresurser, -processer och -verktyg i Agile Squads för att optimera prestanda och effekt.

Vi levererar engagerande upplevelser för våra kunder genom att utnyttja kraften i teknik och fantastisk design

Vi stöttar mer än 200 globala varumärken genom att tillhandahålla lösningar som hjälper företag att arbeta smartare till lägre kostnad över hela spektrat av sin verksamhet.

Perspektiv

Våra teknik- och branschexperter delar sina kunskaper för att hjälpa dig förstå och hantera dagens affärsutmaningar och effekter.

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Prata med en expert, be om en bedömning, testa våra lösningar.
Contact Us